KNJIŽEVNI KONKURS

Književna zajednica „Fruška Gora“ iz Rume i I.P.“Esotheria“ iz Beograda raspisuju
KNJIŽEVNI KONKURS
za najbolju bajku ili priču za decu i mlade

Propozicije konkursa:

  1. Konkurs je otvoren od 15.10.2017.god. do 15.12.2017.god.;
  1. Konkurisati mogu svi autori koji pišu na srpskom jeziku, bez obzira gde žive;
  1. Radovi otkucani u Wordu, fonta 12, dostavljaju se u tri primerka (tri bajke ili priče, dužine najviše do 5-6 strana), potpisani šifrom, a rešenje šifre uz radove u posebnoj, zatvorenoj koverti;
  1. Radove će ocenjivati stručni žiri koji će rezultate saopštiti do 31.01.2018.god.;
  1. Autoru čija bajka ili priča bude proglašena za najbolju biće u toku 2018.godine objavljena zbirka bajki.
  1. Autor prvonagrađene bajke (onaj kome će se štampati knjiga u toku 2018.god) dužan je da kompletan tekst zbirke dostavi organizatorima konkursa najkasnije u roku od 4 meseca od dana saopštavanja rezultata konkursa;
  1. Radovi se ne vraćaju autorima i organizatori konkursa zadržavaju pravo da eventualno objave zbornik bajki ili priča od kvalitetnih a nenagrađenih radova;
  1. Radovi se dostavljaju na: Književna zajednica „Fruška Gora“ Ruma, ul.Pavlovačka br.27, 22400 Ruma, uz naznaku „za književni konkurs“;
Share This