CD muzika sfera

Autori muzike:
Tatjana Karajanov i Branislav Micić
Vokal: T. Karajanov

U vremenu kada se čovečanstvo nalazi u procesu velikog buđenja svesti, konačno shvatamo važnost mudrosti koja živi u starim znanjima. Postaje jasno da je muzika kao manifestacija vibratornog izvora života važan element u mozaiku stvaranja. Frekvencije tj. tonovi koji sačinjavaju muziku predstavljaju važan aspekt njenog uticaja na unutrašnji hram ljudskog bića.

Kroz istoriju, osnovica za podešavanje muzičkih instrumenata (kamerton) stalno se menjala. Po međunarodnom ISO standardu od 1953. godine odlučeno je da se ton A štimuje na 440 oscilacija (Hz) u sekundi. Ovakav štim je „raštimovao“ ljudski um i telo i presekao veze sa kosmosom i prirodom.

Još od vremena Pitagore, poštovale su se simetrije svetih vibracija i zvučnih odnosa koje su bile u potpunoj harmoniji sa prirodnim proporcijama. Poznavajući prirodne zakone i činjenicu da su ceo univerzum, priroda i ljudsko biće bazirani na proporcijama zlatnog preseka (Phi), koristila se lestivica sa štimom na 432 Hz. U ovoj tzv. Pitagorejskoj lestvici odnosi između svih tonova su u potpunom skladu sa proporcijama prirode, što nije slučaj kod današnjeg načina štimovanja.

CD muzika sfera

Muzika komponovana na pitagorejskih 432 Hz emituje blagotvornu isceljujuću energiju i budi kreativne životne snage. Na mikroplanu, ovi frekvencijski rasponi harmonizuju energetske strukture ćelija i veze između njih. Na makroplanu one harmonizuju odnose među ljudima, kao i povezanost sa prirodnim planetarnim tokovima.

Ove „zaboravljene“ frekvencije se ne mogu čuti u klasičnom „western scale“ načinu štimovanja instrumenata, odnosno u današnjoj popularnoj muzici. Poštujući drevna znanja, kreirali smo ove kompozicije u želji da se kroz muziku pridružimo ovom vremenu buđenja iz začaranog sna, kada ponovo spoznajemo svoju pravu prirodu, prisećajući se veličanstvenosti potencijala koje ljudsko biće u sebi nosi.

 

CD muzika sfera
CD muzika sfera – Cena 800.- dinara 

Na CD-u se nalaze kompozicije koje su podeljene u dve grupe. Prvu grupu čine kompozicije namenjene buđenju životne radosti, dok je druga grupa namenjena opuštanju i meditaciji.

VIDEO:

 

Share This