Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE

1,100 din

Ova knjiga govori o tome kako poboljšati svoje električno zdravlje podizanjem svog napona. Kada je on visok, imamo
dovoljno „soka“ po svojim ćelijskim membranama da održavamo glatko funkcionisanje, i omogućavamo sebi da provodimo veće količine električnog naboja. U bateriji, napon se odnosi na razliku u električnom potencijalu (drugim rečima, razliku u električnom naboju) između pozitivnog i negativnog terminala. Podizanje napona znači
povećanje električnog naboja između pozitivnog i negativnog terminala baterije, što je čini jačom. Razmislite o tome: Sijalica sa većim naponom sjaji jače jer ima veći električni potencijal.
To je u suštini ono što se dešava unutar vašeg električnog sistema. Vaše telo je bukvalno baterija. Puni ste slane vode, koja provodi struju. Sve vaše ćelijske membrane nose naboj. Svaki organ i sistem u vašem telu ima sopstveno elektromagnetno polje…

Obim: 290 str, format: A5, cena sa popustom:1100 din.

Ajlin Dej Mekazik: ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE: Koristite svoj elektromagnetizam unutar (i oko) vas da osnažite, napunite i podignete svoj napon

Koristite izvanrednu moć elektriciteta da lečite svoje telo i osnažite svoj život

Sve je električno. Ovo naizgled jednostavno zapažanje ima preobražajne posledice na način na koji razmišljamo i pristupamo fizičkom, mentalnom i emocionalnom zdravlju. Električno telo, električno zdravlje je manifest za lično osnaživanje zasnovano na električnom pogledu na život.

Aklin Dej Mekazik je stručnjak za novonastalo područje električnog zdravlja, i naučila je hiljade ljudi kako da se  preobraze bez napora učenjem da „razmišljaju električno“. Osvetljavajući biološku prirodu naših električnih tela, Mekazik osnažuje čitaoce da očiste statiku, buku i otpor iz svog sistema i iskuse veću energiju, jasnoću i red.

Električno telo, električno zdravlje koristi jednostavne, lake prakse, kao što su:

– Prakse svesti

– Pomaci perspektive

– Prakse disanja

– Jednostavne promene načina života

– Poboljšano upravljanje osećanjima

– i još toga…

kako bi čitaocima pomogla da poboljšaju svoje zdravlje i svoj svakodnevni život. Daće vam sredstva za transformisanje vašeg odnosa sa svojim telom, umom, osećanjima i s električnim svetom oko vas.

*****************************

Sadržaj
PREDGOVOR
SVA SVETLOST KOJU MOŽEMO I NE MOŽEMO VIDETI………………………..9
UVOD
PODIGNITE SVOJ NAPON………………………………………………………………. 14
ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE……………………………………….17
Napon kao pH…………………………………………………………………………..20
Osećanja i električno zdravlje……………………………………………………..22
Koristite svoj um mudro ……………………………………………………………24
Povisite svoj napon, ne svoju vibraciju…………………………………………26
Delotvorno rešavanje problema: Ključ dobrog zdravlja…………………..29
PUTOVANJE OVE KNJIGE………………………………………………………………..31
DEO I
ELEKTRIČNO RAZMIŠLJANJE
1. MOJE PUTOVANJE U OTKRIVANJE ELEKTRIČNOG ZDRAVLJA…………33
GDE JE PUTOVANJE POČELO…………………………………………………………..34
BIRANJE VILJUŠKI………………………………………………………………………….39
NALAŽENJE POLJA…………………………………………………………………………43
2. MAPIRANJE LJUDSKOG BIOPOLJA……………………………………………….47
KAKO DELUJE BIOPOLJNO PODEŠAVANJE…………………………………………49
OBRASCI UMA………………………………………………………………………………53
ENERGENETIKA: TON PESME NAŠE DNK ………………………………………….56
RADNI SISTEM I RAZVOJNA HIPOTEZA……………………………………………..59
3. ELEKTRIČNI UNIVERZUM, ELEKTRIČNI VI……………………………………..61
KOSMOLOGIJA: VELIKA SLIKA………………………………………………………….62
PLAZMA: ČETVRTO STANJE MATERIJE………………………………………………63
ELEKTRIČNI UNIVERZUM ……………………………………………………………….67
4. ETER: SKRIVENA DIMENZIJA………………………………………………………..71
ETER: KRATKA ISTORIJA………………………………………………………………….73
SVETA GEOMETRIJA I VAŠE ETERIČNO TELO……………………………………..77
IZVAN KVANTA: REZONANCIJA U ETRU…………………………………………….80
SVE JE OSVETLJENO……………………………………………………………………….84
5. TELO SVETLOSTI………………………………………………………………………….87
OTKRIVANJE BIOPOLJA U NAUCI……………………………………………………..91
STRUKTURA BIOPOLJA…………………………………………………………………96
BIOFOTONSKA HIPOTEZA……………………………………………………………..99
ĆELIJE: VAŠI ELEKTRIČNI SUPERPROVODNICI………………………………..103
MIKROTUBULE: SVEST NA ĆELIJSKOM NIVOU……………………………….104
6. VAŠA ELEKTROMAGNETNA OSEĆANJA………………………………………107
TAJNI ŽIVOT POKOPANIH OSEĆANJA…………………………………………….111
PURPURNO PRANJE I DUHOVNO ZAOBILAŽENJE……………………………114
JAHANJE ZMAJA………………………………………………………………………..117
GAJENJE NEUTRALNOSTI……………………………………………………………119
DEO II
VAŠA BIOPOLJNA ANATOMIJA
7. KAKO RADITI SA SVOJIM BIOPOLJEM………………………………………..122
RAD SA POLJEM ……………………………………………………………………….124
AKTIVIRAJTE SVOJ SREDIŠNJI KANAL …………………………………………..125
DISANJE, CENTRIRANJE I UZEMLJIVANJE………………………………………128
KORISTITE SVOJ UM: SVEST I NAMERA…………………………………………129
KORISTITE MOĆ ZVUKA………………………………………………………………131
LEČENJE, BRZO I SPORO……………………………………………………………..133
8. STOPALA: TLO NA KOJEM STOJITE …………………………………………….135
STOPALA U BIOPOLJNOJ ANATOMIJI…………………………………………….136
UZEMLJIVANJE I ISPUŠTANJE………………………………………………………138
DESNO STOPALO: NAPUŠTANJE „POZNATE ZONE“…………………………140
LEVO STOPALO: ZAGLAVLJENO ILI ZAGLIBLJENO
U TOKSIČNIM SITUACIJAMA……………………………………………………….143
9. KOLENA: ODGLAVLJIVANJE……………………………………………………….148
DESNO KOLENO: PREPREKE KRETANJU NAPRED…………………………….152
LEVO KOLENO: VEZANOST I OSLOBAĐANJE ………………………………….155
NALAŽENJE SLOBODE U SADA…………………………………………………….158
SPONTANO ODGOVARAJUĆE DELOVANJE…………………………………….160
10. KOREN: BIVANJE I ČINJENJE……………………………………………………..162
DESNA STRANA: PRETERANO RAZMIŠLJANJE
I PRETERANO ČINJENJE………………………………………………………………165
PREVAZILAŽENJE ZAVISNOSTI OD ČINJENJA………………………………….167
POSTAJANJE ALFOM NAD SVOJIM MISLIMA………………………………….168
LEVA STRANA: FRUSTRIRANO NEČINJENJE……………………………………170
NALAŽENJE ISPRAVNOG NAČINA ŽIVOTA………………………………………172
IZBEĆI IZGARANJE……………………………………………………………………..174
11. SAKRALNO: VRAĆANJE ZADOVOLJSTVA, DOSTOJNOSTI
I OBILJA…………………………………………………………………………………..176
MIT O PRVOBITNOM GREHU………………………………………………………178
DESNA STRANA: KRIVICA I SRAMOTA…………………………………………..181
KROĆENJE UNUTRAŠNJEG KRITIČARA………………………………………….184
LEVA STRANA: FRUSTRACIJA I RAZOČARENJE………………………………..186
POLEĐINA: PRIMANJE UŽITKA I OBILJA………………………………………..188
VRAĆANJE U SVOJE TELO ZADOVOLJSTVA…………………………………….190
PRIJATNI PUT KA DOBROM ZDRAVLJU………………………………………….192
12. SOLARNI PLEKSUS: VAŠE BLISTAVO UNUTRAŠNJE SUNCE………….195
VAŠE SJAJNO UNUTRAŠNJE SUNCE………………………………………………198
DESNA STRANA: OTAC, BES, JETRA I ŽUČNA KESA,
DESNI BUBREG I NADBUBREŽNA ŽLEZDA……………………………………..200
LEVA STRANA: MAJKA, NEMOĆ, SLEZINA I PANKREAS, LEVI BUBREG I
NADBUBREŽNA ŽLEZDA……………………………………………………………..202
GRANICE: DOBRE OGRADE ČINE DOBRE SUSEDE…………………………..205
VRAĆANJE SVOJE MOĆI……………………………………………………………..207
SAVLAĐIVANJE SINDROMA 80%………………………………………………….209
RASPIRIVANJE PROBAVNE VATRE…………………………………………………211
RESETOVANJE NADBUBREŽNIH ŽLEZDA………………………………………..214
13. SRCE: OTVARANJE KA LJUBAVI…………………………………………………219
POČIVANJE U LJUBAVI I ZAHVALNOSTI…………………………………………221
SPUŠTANJE ŠTITA SRCA………………………………………………………………223
DESNA STRANA: PRETERANO DAVANJE,
GOVORENJE DA KADA MISLIMO NE……………………………………………..225
LEVA STRANA: TUGA, DEPRESIJA, ŽALOST I GUBITAK……………………..228
SVETSKA BOLNA TAČKA……………………………………………………………..230
LEKOVITA MRŽNJA…………………………………………………………………….232
SVESNO PRIMANJE LJUBAVI I ZAHVALNOSTI…………………………………235
14 .GRLO: REZONANCIJA ISTINE…………………………………………………….236
GOVORITE SVOJU ISTINU: TAJNA ZDRAVLJA ŠTITNE ŽLEZDE
(I VISOKOG NAPONA)…………………………………………………………………239
LEVA STRANA: ONO ŠTO NE GOVORIMO
ILI NE IZRAŽAVAMO ………………………………………………………………….242
DESNA STRANA: GOVORENJE ALI NESLUŠANOST…………………………..245
USPEŠNA DIPLOMATIJA………………………………………………………………248
VAŠA MOĆ KAO STVARAOCA………………………………………………………249
KREATIVNA REČ: PROSPERITET I OBILJE………………………………………..251
15.TREĆE OKO: ŠIRENJE SOČIVA…………………………………………………….255
VAŠE MAGNETNO ČULO…………………………………………………………….257
OSTATI ZDRAV U ELEKTROMAGNETSKOM OKRUŽENJU ………………….262
LEVA STRANA: HRČKOV TOČAK BRIGE………………………………………….263
DESNA STRANA: TRČANJE UNAZAD …………………………………………….265
PREVAZILAŽENJE PRETERANOG RAZMIŠLJANJA…………………………….266
16. KRUNA: KROČENJE U KOSMIČKI PLES……………………………………….269
OTPUŠTANJE PRITISNIH VENTILA…………………………………………………271
PRAVI ODNOS SA VREMENOM……………………………………………………274
ULAŽENJE U KOSMIČKI PLES……………………………………………………….276
POSTIZANJE BLAŽENSTVA…………………………………………………………..279
ZAVRŠNA REČ:
MI SMO ONI KOJE SMO ČEKALI……………………………………………………..281
NAPOMENA………………………………………………………………………………….283
DODATAK A
PETNAEST JEDNOSTAVNIH NAČINA
PODIZANJA SVOG NAPONA……………………………………………………………..284
DODATAK B
ANATOMIJA BIOPOLJA………………………………………………………………….286
ISTRAŽIVAČI I STRUČNJACI……………………………………………………………287
KNJIGE…………………………………………………………………………………………289

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE“
SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori