Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

-19%

ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE

1,100 din

Ova knjiga govori o tome kako poboljšati svoje električno zdravlje podizanjem svog napona. Kada je on visok, imamo
dovoljno „soka“ po svojim ćelijskim membranama da održavamo glatko funkcionisanje, i omogućavamo sebi da provodimo veće količine električnog naboja. U bateriji, napon se odnosi na razliku u električnom potencijalu (drugim rečima, razliku u električnom naboju) između pozitivnog i negativnog terminala. Podizanje napona znači
povećanje električnog naboja između pozitivnog i negativnog terminala baterije, što je čini jačom. Razmislite o tome: Sijalica sa većim naponom sjaji jače jer ima veći električni potencijal.
To je u suštini ono što se dešava unutar vašeg električnog sistema. Vaše telo je bukvalno baterija. Puni ste slane vode, koja provodi struju. Sve vaše ćelijske membrane nose naboj. Svaki organ i sistem u vašem telu ima sopstveno elektromagnetno polje…

Obim: 290 str, format: A5, cena sa popustom:1100 din.

Količinski Popusti

  • za porudžbine iznad 5.000 din.
  • za porudžbine iznad 10.000 din.
  • za porudžbine iznad 15.000 din.
  • Cena dostave nije uračunata u cenu. Cena dostave zavisi od cene, težine i broja poručenih knjiga. Minimalna dostava je 350.00 din.
  • Ako ste u Beogradu ili okolini, preporučujemo vam da nas posetite u našim prostorijama (knjižari) na adresi (Kraljice Natalije 44, Bivša Narodnog Fronta, ugao sa Balkanskom, kod Zelenog venca) u centru grada, i lično razgledate i kupite knjige, jer ćete tako izbeći plaćanje poštarine.
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

za porudžbine iznad 5.000 din.

za porudžbine iznad 10.000 din.

za porudžbine iznad 15.000 din.

Cena dostave iznosi 350.00 dinara i ne menja se bez obzira na broj knjiga u porudžbini.

Ako ste u Beogradu ili okolini, preporučujemo vam da nas posetite u našim prostorijama (knjižari) na adresi (Kraljice Natalije 44, Bivša Narodnog Fronta, ugao sa Balkanskom, kod Zelenog venca) u centru grada, i lično razgledate i kupite knjige, jer ćete tako izbeći plaćanje poštarine.

Ajlin Dej Mekazik: ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE: Koristite svoj elektromagnetizam unutar (i oko) vas da osnažite, napunite i podignete svoj napon

Koristite izvanrednu moć elektriciteta da lečite svoje telo i osnažite svoj život

Sve je električno. Ovo naizgled jednostavno zapažanje ima preobražajne posledice na način na koji razmišljamo i pristupamo fizičkom, mentalnom i emocionalnom zdravlju. Električno telo, električno zdravlje je manifest za lično osnaživanje zasnovano na električnom pogledu na život.

Aklin Dej Mekazik je stručnjak za novonastalo područje električnog zdravlja, i naučila je hiljade ljudi kako da se  preobraze bez napora učenjem da „razmišljaju električno“. Osvetljavajući biološku prirodu naših električnih tela, Mekazik osnažuje čitaoce da očiste statiku, buku i otpor iz svog sistema i iskuse veću energiju, jasnoću i red.

Električno telo, električno zdravlje koristi jednostavne, lake prakse, kao što su:

– Prakse svesti

– Pomaci perspektive

– Prakse disanja

– Jednostavne promene načina života

– Poboljšano upravljanje osećanjima

– i još toga…

kako bi čitaocima pomogla da poboljšaju svoje zdravlje i svoj svakodnevni život. Daće vam sredstva za transformisanje vašeg odnosa sa svojim telom, umom, osećanjima i s električnim svetom oko vas.

*****************************

Sadržaj
PREDGOVOR
SVA SVETLOST KOJU MOŽEMO I NE MOŽEMO VIDETI………………………..9
UVOD
PODIGNITE SVOJ NAPON………………………………………………………………. 14
ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE……………………………………….17
Napon kao pH…………………………………………………………………………..20
Osećanja i električno zdravlje……………………………………………………..22
Koristite svoj um mudro ……………………………………………………………24
Povisite svoj napon, ne svoju vibraciju…………………………………………26
Delotvorno rešavanje problema: Ključ dobrog zdravlja…………………..29
PUTOVANJE OVE KNJIGE………………………………………………………………..31
DEO I
ELEKTRIČNO RAZMIŠLJANJE
1. MOJE PUTOVANJE U OTKRIVANJE ELEKTRIČNOG ZDRAVLJA…………33
GDE JE PUTOVANJE POČELO…………………………………………………………..34
BIRANJE VILJUŠKI………………………………………………………………………….39
NALAŽENJE POLJA…………………………………………………………………………43
2. MAPIRANJE LJUDSKOG BIOPOLJA……………………………………………….47
KAKO DELUJE BIOPOLJNO PODEŠAVANJE…………………………………………49
OBRASCI UMA………………………………………………………………………………53
ENERGENETIKA: TON PESME NAŠE DNK ………………………………………….56
RADNI SISTEM I RAZVOJNA HIPOTEZA……………………………………………..59
3. ELEKTRIČNI UNIVERZUM, ELEKTRIČNI VI……………………………………..61
KOSMOLOGIJA: VELIKA SLIKA………………………………………………………….62
PLAZMA: ČETVRTO STANJE MATERIJE………………………………………………63
ELEKTRIČNI UNIVERZUM ……………………………………………………………….67
4. ETER: SKRIVENA DIMENZIJA………………………………………………………..71
ETER: KRATKA ISTORIJA………………………………………………………………….73
SVETA GEOMETRIJA I VAŠE ETERIČNO TELO……………………………………..77
IZVAN KVANTA: REZONANCIJA U ETRU…………………………………………….80
SVE JE OSVETLJENO……………………………………………………………………….84
5. TELO SVETLOSTI………………………………………………………………………….87
OTKRIVANJE BIOPOLJA U NAUCI……………………………………………………..91
STRUKTURA BIOPOLJA…………………………………………………………………96
BIOFOTONSKA HIPOTEZA……………………………………………………………..99
ĆELIJE: VAŠI ELEKTRIČNI SUPERPROVODNICI………………………………..103
MIKROTUBULE: SVEST NA ĆELIJSKOM NIVOU……………………………….104
6. VAŠA ELEKTROMAGNETNA OSEĆANJA………………………………………107
TAJNI ŽIVOT POKOPANIH OSEĆANJA…………………………………………….111
PURPURNO PRANJE I DUHOVNO ZAOBILAŽENJE……………………………114
JAHANJE ZMAJA………………………………………………………………………..117
GAJENJE NEUTRALNOSTI……………………………………………………………119
DEO II
VAŠA BIOPOLJNA ANATOMIJA
7. KAKO RADITI SA SVOJIM BIOPOLJEM………………………………………..122
RAD SA POLJEM ……………………………………………………………………….124
AKTIVIRAJTE SVOJ SREDIŠNJI KANAL …………………………………………..125
DISANJE, CENTRIRANJE I UZEMLJIVANJE………………………………………128
KORISTITE SVOJ UM: SVEST I NAMERA…………………………………………129
KORISTITE MOĆ ZVUKA………………………………………………………………131
LEČENJE, BRZO I SPORO……………………………………………………………..133
8. STOPALA: TLO NA KOJEM STOJITE …………………………………………….135
STOPALA U BIOPOLJNOJ ANATOMIJI…………………………………………….136
UZEMLJIVANJE I ISPUŠTANJE………………………………………………………138
DESNO STOPALO: NAPUŠTANJE „POZNATE ZONE“…………………………140
LEVO STOPALO: ZAGLAVLJENO ILI ZAGLIBLJENO
U TOKSIČNIM SITUACIJAMA……………………………………………………….143
9. KOLENA: ODGLAVLJIVANJE……………………………………………………….148
DESNO KOLENO: PREPREKE KRETANJU NAPRED…………………………….152
LEVO KOLENO: VEZANOST I OSLOBAĐANJE ………………………………….155
NALAŽENJE SLOBODE U SADA…………………………………………………….158
SPONTANO ODGOVARAJUĆE DELOVANJE…………………………………….160
10. KOREN: BIVANJE I ČINJENJE……………………………………………………..162
DESNA STRANA: PRETERANO RAZMIŠLJANJE
I PRETERANO ČINJENJE………………………………………………………………165
PREVAZILAŽENJE ZAVISNOSTI OD ČINJENJA………………………………….167
POSTAJANJE ALFOM NAD SVOJIM MISLIMA………………………………….168
LEVA STRANA: FRUSTRIRANO NEČINJENJE……………………………………170
NALAŽENJE ISPRAVNOG NAČINA ŽIVOTA………………………………………172
IZBEĆI IZGARANJE……………………………………………………………………..174
11. SAKRALNO: VRAĆANJE ZADOVOLJSTVA, DOSTOJNOSTI
I OBILJA…………………………………………………………………………………..176
MIT O PRVOBITNOM GREHU………………………………………………………178
DESNA STRANA: KRIVICA I SRAMOTA…………………………………………..181
KROĆENJE UNUTRAŠNJEG KRITIČARA………………………………………….184
LEVA STRANA: FRUSTRACIJA I RAZOČARENJE………………………………..186
POLEĐINA: PRIMANJE UŽITKA I OBILJA………………………………………..188
VRAĆANJE U SVOJE TELO ZADOVOLJSTVA…………………………………….190
PRIJATNI PUT KA DOBROM ZDRAVLJU………………………………………….192
12. SOLARNI PLEKSUS: VAŠE BLISTAVO UNUTRAŠNJE SUNCE………….195
VAŠE SJAJNO UNUTRAŠNJE SUNCE………………………………………………198
DESNA STRANA: OTAC, BES, JETRA I ŽUČNA KESA,
DESNI BUBREG I NADBUBREŽNA ŽLEZDA……………………………………..200
LEVA STRANA: MAJKA, NEMOĆ, SLEZINA I PANKREAS, LEVI BUBREG I
NADBUBREŽNA ŽLEZDA……………………………………………………………..202
GRANICE: DOBRE OGRADE ČINE DOBRE SUSEDE…………………………..205
VRAĆANJE SVOJE MOĆI……………………………………………………………..207
SAVLAĐIVANJE SINDROMA 80%………………………………………………….209
RASPIRIVANJE PROBAVNE VATRE…………………………………………………211
RESETOVANJE NADBUBREŽNIH ŽLEZDA………………………………………..214
13. SRCE: OTVARANJE KA LJUBAVI…………………………………………………219
POČIVANJE U LJUBAVI I ZAHVALNOSTI…………………………………………221
SPUŠTANJE ŠTITA SRCA………………………………………………………………223
DESNA STRANA: PRETERANO DAVANJE,
GOVORENJE DA KADA MISLIMO NE……………………………………………..225
LEVA STRANA: TUGA, DEPRESIJA, ŽALOST I GUBITAK……………………..228
SVETSKA BOLNA TAČKA……………………………………………………………..230
LEKOVITA MRŽNJA…………………………………………………………………….232
SVESNO PRIMANJE LJUBAVI I ZAHVALNOSTI…………………………………235
14 .GRLO: REZONANCIJA ISTINE…………………………………………………….236
GOVORITE SVOJU ISTINU: TAJNA ZDRAVLJA ŠTITNE ŽLEZDE
(I VISOKOG NAPONA)…………………………………………………………………239
LEVA STRANA: ONO ŠTO NE GOVORIMO
ILI NE IZRAŽAVAMO ………………………………………………………………….242
DESNA STRANA: GOVORENJE ALI NESLUŠANOST…………………………..245
USPEŠNA DIPLOMATIJA………………………………………………………………248
VAŠA MOĆ KAO STVARAOCA………………………………………………………249
KREATIVNA REČ: PROSPERITET I OBILJE………………………………………..251
15.TREĆE OKO: ŠIRENJE SOČIVA…………………………………………………….255
VAŠE MAGNETNO ČULO…………………………………………………………….257
OSTATI ZDRAV U ELEKTROMAGNETSKOM OKRUŽENJU ………………….262
LEVA STRANA: HRČKOV TOČAK BRIGE………………………………………….263
DESNA STRANA: TRČANJE UNAZAD …………………………………………….265
PREVAZILAŽENJE PRETERANOG RAZMIŠLJANJA…………………………….266
16. KRUNA: KROČENJE U KOSMIČKI PLES……………………………………….269
OTPUŠTANJE PRITISNIH VENTILA…………………………………………………271
PRAVI ODNOS SA VREMENOM……………………………………………………274
ULAŽENJE U KOSMIČKI PLES……………………………………………………….276
POSTIZANJE BLAŽENSTVA…………………………………………………………..279
ZAVRŠNA REČ:
MI SMO ONI KOJE SMO ČEKALI……………………………………………………..281
NAPOMENA………………………………………………………………………………….283
DODATAK A
PETNAEST JEDNOSTAVNIH NAČINA
PODIZANJA SVOG NAPONA……………………………………………………………..284
DODATAK B
ANATOMIJA BIOPOLJA………………………………………………………………….286
ISTRAŽIVAČI I STRUČNJACI……………………………………………………………287
KNJIGE…………………………………………………………………………………………289

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „ELEKTRIČNO TELO, ELEKTRIČNO ZDRAVLJE“

No products found

Filter
Zatvori