Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

OSLOBODITE SE VISOKOG KRVNOG PRITISKA

Original price was: 1,600 din.Current price is: 980 din.

Poruka ove knjige je jednostavna. Pazite da vam ishrana ima pravilnu ravnotežu između kalijuma i natrijuma (merenu K faktorom), adekvatno vežbajte, održavajte razumnu težinu, i izbegavajte suvišan alkohol, pa ne samo da nećete dobiti hipertenziju već je ako je već imate verovatno možete izlečiti.
Ali ona čini i više – pomoći će vam i da razumete dokaze za naše uverenje da je to ispravan pristup hipertenziji, i kako te promene načina života utiču na vaše telo. To znanje bi trebalo da vam pruži motivaciju neophodnu za preduzimanje ovde opisanih jednostavnih koraka.
U tom duhu, knjiga je napisana tako da svaki zainteresovani čitalac, bez obzira na poznavanje ove oblasti ili obrazovanje u njoj, može pratiti priču. Istovremeno, sadrži detalje i dokumentaciju koji bi se mogli očekivati u knjizi za stručnjake. Tako ona poštuje inteligenciju čitaoca, i trebalo bi da vas uveri da je sve što je u njoj već u naučnoj i medicinskoj literaturi, i vrlo dobro potkrepljeno.

Obim: 460 str, format A5, cena sa popustom: 980 din

Sadržaj
Zahvalnost autora…………………………………………………………………………………………………………15
Kako koristiti ovu knjigu………………………………………………………………………………………………….18
Predgovor drugom izdanju ………………………. 21
NOVA PERSPEKTIVA: ŠEST POVEZANIH UVIDA…………………………….. 24
ČAK I MNOGI SA „NORMALNIM“ KRVNIM PRITISKOM
IMAJU OVU NERAVNOTEŽU……………………………………………………………………………………..25
SAMO SNIŽAVANJE PREHRAMBENOG NATRIJUMA NE REŠAVA STVAR………………….26
NIJE TOLIKO U VAŠIM GENIMA KOLIKO U ONOME ŠTO JEDETE…………………………….26
HIPERTENZIJA SE MOŽE SPREČITI I IZLEČITI!…………………………………………………………27
LEKOVI NISU NAJBOLJI TRETMAN…………………………………………………………………………..28
SMANJENJE K FAKTORA TELESNIH ĆELIJA IMA
ZAPANJUJUĆE DALEKOSEŽNE POSLEDICE ………………………………………………………………….32
PROGRAM……………………………………………………………………………………………………………………..37
KAKO ZNAMO DA TO STVARNO DELUJE?…………………………………………………………………….38
DOKAZ PUDINGA JE U JEDENJU…………………………………………………………………………….38
IZVORI ZABUNE……………………………………………………………………………………………………..39
UVOD……………………………………………………………………………………………………………………………..42
ZAŠTO NISTE ČULI ZA OVO?…………………………………………………………………………………………42
BRKANJE EMPIRIZMA S NAUKOM………………………………………………………………………………..48
UTICAJ ZASTARELOG MEHANICISTIČKOG POGLEDA NA STVARNOST NA RAZVOJ
NAŠE NOVE PERSPEKTIVE …………………………………………………………………………………………..50
„OBOGOTVORENJE“ TEHNOLOGIJE I MIT O KONTROLISANJU PRIRODE……………………51
PRIRODNI OPREZ LEKARA……………………………………………………………………………………………52
UVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
U DVADESET PRVI VEK ………………………………………………………………………………………………..54
RAD U RAVNOTEŽI SA PRIRODOM UMESTO POKUŠAVANJA DA SE KONTROLIŠE
PRIRODA: PUT DO ZDRAVLJA UMESTO BOLESTI………………………………………………….55
RAD U RAVNOTEŽI SA PRIRODOM UMESTO POKUŠAJA
DA JE KONTROLIŠEMO: JEDINI ODGOVOR NA NAŠE
EKSPLODIRAJUĆE MEDICINSKE TROŠKOVE………………………………………………………….57
KLJUČ USPEHA REVOLUCIJE JE SARADNJA I UKLJUČENOST JAVNOSTI……………….58
DEO I
PROBLEM………………………………………………………………………………………………………………………61
POGLAVLJE 1
Šta je visoki krvni pritisak?………………………………………………………………………………………………66
ŠTA NIJE VISOKI KRVNI PRITISAK………………………………………………………………………………..66
ŠTA JE VISOKI KRVNI PRITISAK……………………………………………………………………………………67
KAKO SE MERI………………………………………………………………………………………………………………67
ŠTA BROJKE ZNAČE……………………………………………………………………………………………………….67
KADA JE VISOK KRVNI PRITISAK?………………………………………………………………………………..69
VRSTE HIPERTENZIJE …………………………………………………………………………………………………..69
OPASNOST OD POVIŠENOG KRVNOG PRITISKA…………………………………………………………..70
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………….72
POGLAVLJE 2
Lekovi – uobičajeni tretman…………………………………………………………………………………………….74
VRSTE LEKOVA……………………………………………………………………………………………………………..76
KAKO SE LEKOVI KORISTE……………………………………………………………………………………………77
NEŽELJENA DEJSTVA…………………………………………………………………………………………………….81
DOKAZI U PRILOG UPOTREBI LEKOVA ……………………………………………………………………….84
IZNENAĐUJUĆI REZULTATI TRETMANA LEKOVIMA………………………………………………….85
SAŽETAK STUDIJA…………………………………………………………………………………………………………91
PROMENA PREPORUKA ……………………………………………………………………………………………….92
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………….93
DEO II
ODGOVOR: KRETANJE IZ MITA O KONTROLI KA RAVNOTEŽI SA PRIRODOM………….97
NOVI NAUČNI UVIDI…………………………………………………………………………………………………….99
POGLAVLJE 3
Hipertenzija – mnogo više od samo visokog krvnog pritiska!…………………………………………..103
HIPERTENZIJA UKLJUČUJE NENORMALAN
ODGOVOR NA INSULIN……………………………………………………………………………………………….105
HIPERTENZIJA UKLJUČUJE NENORMALNE NIVOE HOLESTEROLA ………………………….107
DA LI LEKOVI POMAŽU S TIM DRUGIM PROBLEMIMA? …………………………………………..107
POGLAVLJE 4
Dejstvo na nivou ćelijske membrane……………………………………………………………………………….111
UREĐENJE ĆELIJE………………………………………………………………………………………………………..112
PUMPE I BATERIJE ……………………………………………………………………………………………………..113
NATRIJUMSKO-KALIJUMSKA PUMPA…………………………………………………………………………113
ULOGA NATRIJUMSKO-KALIJUMSKE PUMPE U HIPERTENZIJI…………………………..116
„NATRIJUMSKA BATERIJA“……………………………………………………………………………………117
KALCIJUMSKA PUMPA ……………………………………………………………………………………………….121
KISELINSKA PUMPA …………………………………………………………………………………………….124
ZAŠTO GOVORITI O NA+/CA++ RAZMENSKOJ PUMPI I NA+/H+ RAZMENSKOJ PUMPI
U KNJIZI O HIPERTENZIJI? …………………………………………………………………………………………126
„INSULINSKA REZISTENCIJA“ NE ZNAČI NEDOSTATAK INSULINSKOG ODGOVORA..128
KAKO BI POVIŠENI INSULIN MOGAO IMATI ULOGU U HIPERTENZIJI?…………………….129
AKTIVNOST NA+/H+ RAZMENSKE PUMPE POVEĆANA JE U HIPERTENZIJI………..129
ZAŠTO BI POVEĆANA AKTIVNOST NA+/H+ RAZMENSKE PUMPE BILA VAŽNA?…130
ALI ZAŠTO JE AKTIVNOST RAZMENE NA+/H+
POVEĆANA U HIPERTENZIJI?……………………………………………………………………………………..130
REGULISANJE NA+/H+ RAZMENSKE PUMPE INSULINOM……………………………………131
KAKO SU POMENUTE PUMPE I BATERIJE
POVEZANE SA VISOKIM KRVNIM PRITISKOM?………………………………………………………….132
KAKO SVE POČINJE DA SE UKLAPA…………………………………………………………………………….135
KLJUČNI PROBLEM: NERAVNOTEŽA U RAZMERU KALIJUMA
PREMA NATRIJUMU (K FAKTOR) ……………………………………………………………………………….137
OD K FAKTORA DO KRVNOG PRITISKA I/ILI MOŽDANOG UDARA:
UZROČNI LANAC…………………………………………………………………………………………………………139
DA LI JE KALCIJUM LOŠ?………………………………………………………………………………………143
ŠTA JE SA MAGNEZIJUMOM?………………………………………………………………………………………144
TESTIRANJE MODELA…………………………………………………………………………………………………145
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..147
POGLAVLJE 5
Visok krvni pritisak nije neizbežan: kulturni dokazi………………………………………………………..149
ISHRANA KAMENOG DOBA………………………………………………………………………………………..150
ISHRANA KAMENOG DOBA DANAS……………………………………………………………………………151
K FAKTOR…………………………………………………………………………………………………………………….156
POREĐENJE K FAKTORA U RAZLIČITIM ETNIČKIM ISHRANAMA…………………………….158
NE MORATE IMATI ISHRANU IZ KAMENOG DOBA
ILI BITI VEGETARIJANAC DA BISTE IZBEGLIHIPERTENZIJU……………………………………..160
ŠTA JE PRIHVATLJIV K FAKTOR? ………………………………………………………………………………..161
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..161
POGLAVLJE 6
Rad sa mudrošću tela: odgovarajući K faktor smanjuje krvni pritisak i produžava život…….163
K FAKTOR ŠTITI OD MOŽDANOG UDARAKOD ŽIVOTINJA ……………………………………….165
ŠTA JE SA HOLESTEROLOM U KRVI I
HOLESTEROLSKIM NAKUPINAMA U ARTERIJAMA?………………………………………………….167
K FAKTOR TAKOĐE ŠTITI OD OVIH STANJA:………………………………………………………………168
BUBREŽNE BOLESTI……………………………………………………………………………………………..168
„ZA MIŠIĆ VEZANO“ SRCE……………………………………………………………………………………168
ZAŠTITNA SVOJSTVA VISOKOG K FAKTORA NISU SKORAŠNJA VEST………………………..169
ŠTA JE S KRVNIM PRITISKOM?……………………………………………………………………………………171
POZADINA: PRE 1980-ih………………………………………………………………………………………………171
IZVEŠTAJ AMBAR-BUŽARA (1904)………………………………………………………………………..172
ADISON STUDIJA (1928)………………………………………………………………………………………..172
PRIDL I MEKVERI (1930-e)……………………………………………………………………………………174
KEMPNER DIJETA (1940-e)……………………………………………………………………………………174
PRITIKINOVO ISKUSTVO (1960. do 1985)……………………………………………………………..175
SKORAŠNJE KONTROLISANE MEDICINSKE STUDIJE………………………………………………….175
AUSTRALIJSKI EKSPERIMENT (1982)……………………………………………………………………176
LONDONSKI EKSPERIMENTI (1982)……………………………………………………………………..177
JAPANSKA STUDIJA (1981)……………………………………………………………………………………178
LIČNI PRIMER……………………………………………………………………………………………………………..178
DRUGI DOKAZI……………………………………………………………………………………………………………179
ALI ŠTA JE SA NEGATIVNIM IZVEŠTAJIMA?……………………………………………………………….180
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..185
ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………………………………………..186
POGLAVLJE 7
Hipertenzija: varijacija sindroma X…………………………………………………………………………………187
ŠTA MOGU PREKOMERNA TEŽINA, NEDOVOLJNO VEŽBANJA
I ISHRANA NISKOG K FAKTORA IMATI ZAJEDNIČKO SA SINDROMOM X
I HIPERTENZIJOM? ……………………………………………………………………………………………………..188
DEBLJINA………………………………………………………………………………………………………………189
VEŽBANJE……………………………………………………………………………………………………………..189
STONI ŠEĆER MOŽE DA PODIŽE KRVNI PRITISAK………………………………………………190
POST………………………………………………………………………………………………………………………191
MOŽE LI SMANJENJE TEŽINE ILI ZAPOČINJANJE REDOVNOG VEŽBANJA
SMANJITI POVIŠEN KRVNI PRITISAK, NIVO
INSULINA I HOLESTEROL KOD LJUDI SA HIPERTENZIJOM? ……………………………….191
GUBITAK TEŽINE………………………………………………………………………………………………….191
ZAPOČINJANJE REDOVNOG VEŽBANJA………………………………………………………………192
GUBITAK TEŽINE, VEŽBANJE I POVEĆAVANJE
K FAKTORA – ZAŠTO SVA TRI DELUJU……………………………………………………………………….195
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..195
PREDVIĐANJE …………………………………………………………………………………………………………….196
POGLAVLJE 8
Drugi faktori koji utiču na krvni pritisak………………………………………………………………………..198
KLJUČNI FAKTORI……………………………………………………………………………………………………….198
ALKOHOL…………………………………………………………………………………………………………………….199
MAGNEZIJUM I KALCIJUM………………………………………………………………………………………….200
MAGNEZIJUM……………………………………………………………………………………………………….200
KALCIJUM……………………………………………………………………………………………………………..202
HLORID………………………………………………………………………………………………………………………..204
PREHRAMBENA MAST ……………………………………………………………………………………………….204
LINOLNA KISELINA………………………………………………………………………………………………205
LINOLENSKA KISELINA………………………………………………………………………………………..206
PUŠENJE ……………………………………………………………………………………………………………………..207
VITAMINI C I D……………………………………………………………………………………………………………207
PSIHOLOŠKI STRES………………………………………………………………………………………………………208
MEDITACIJA………………………………………………………………………………………………………………..209
BIOPOVRATNE INFORMACIJE…………………………………………………………………………………….209
RADOHOLIZAM…………………………………………………………………………………………………………..210
KLIMA …………………………………………………………………………………………………………………………210
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..210
SAŽETAK: DRUGI DEO…………………………………………………………………………………………………211
DEO III
PROGRAM…………………………………………………………………………………………………………………….216
LAK JE …………………………………………………………………………………………………………………..217
ALI TO JE DO VAS………………………………………………………………………………………………….217
ČETIRI KORAKA…………………………………………………………………………………………………………..218
KORAK JEDAN: POSETITE LEKARA………………………………………………………………………218
KORAK 2: HRANITE SE ISPRAVNO………………………………………………………………………..219
KORAK 3: VEŽBANJE …………………………………………………………………………………………….219
KORAK 4: POMOZITE SVOM TELU DA NAĐE PRAVU TEŽINU……………………………..220
OSTALE STVARI KOJE MOŽETE UČINITI………………………………………………………………221
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..221
POGLAVLJE 9
Korak 1: posetite svog lekara…………………………………………………………………………………………..223
OBAVITE DETALJNI FIZIČKI PREGLED……………………………………………………………………….223
IMATE LI VISOKI KRVNI PRITISAK?……………………………………………………………………..224
AKO GA IMATE, KOJE JE VRSTE?…………………………………………………………………………..224
RAD SA SVOJIM LEKAROM………………………………………………………………………………………….226
ŠTA OČEKIVATI KADA POSETITE LEKARA…………………………………………………………..227
PROMENE U TERAPIJI LEKOVIMA……………………………………………………………………….227
PROVERA PRE POČETKA PROGRAMA VEŽBANJA……………………………………………….228
PRAĆENJE SVOG NAPRETKA………………………………………………………………………………..230
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………….230
POGLAVLJE 10
Korak 2: hranite se pravilno ……………………………………………………………………………………………231
BIRANJE HRANE: U SUPERMARKETU………………………………………………………………………..232
BIRAJTE HRANU SA VISOKIM K FAKTOROM……………………………………………………….233
BIRAJTE HRANU SA DOVOLJNO KALCIJUMA I MAGNEZIJUMA………………………….236
BIRAJTE MALOMASNU HRANU …………………………………………………………………………..237
IZBEGAVAJTE KOMERCIJALNO PRIPREMLJENU HRANU
SA DODATIM NATRIJUMOM ………………………………………………………………………………..239
DOBRE VESTI………………………………………………………………………………………………………..243
KAKO ODREDITI?………………………………………………………………………………………………….245
KORISTITE ZAMENE ZA STONU SO………………………………………………………………………245
SPISKOVI ZA KUPOVINU………………………………………………………………………………………246
SVEŽE MESO………………………………………………………………………………………………………….247
POVRĆE I VOĆE ……………………………………………………………………………………………………247
ZRNA I ŽITARICE…………………………………………………………………………………………………..247
MLEČNI PROIZVODI……………………………………………………………………………………………..248
ZAČINI, PAKOVANA HRANA, OSTALO………………………………………………………………….248
MESO…………………………………………………………………………………………………………………….249
POVRĆE I VOĆNI SOK……………………………………………………………………………………………249
MLEČNI PROIZVODI……………………………………………………………………………………………..249
OSTALA HRANA……………………………………………………………………………………………………249
PRIPREMA JELA: U KUHINJI ………………………………………………………………………………………250
BIRANJE JELA: U RESTORANU…………………………………………………………………………………….255
PRIDOBIJANJE PORODICE…………………………………………………………………………………….256
SAVETI ZA PRIPREMU HRANE……………………………………………………………………………..257
PRAVLJENJE PRELAZA ……………………………………………………………………………………………….258
ŠTA TREBA IMATI NA UMU………………………………………………………………………………….260
PRELAZNI PERIOD………………………………………………………………………………………………..262
PERIOD ODRŽAVANJA…………………………………………………………………………………………..262
DAN 1…………………………………………………………………………………………………………………….262
DAN 2…………………………………………………………………………………………………………………….263
DAN 3…………………………………………………………………………………………………………………….264
DAN 4…………………………………………………………………………………………………………………….265
DAN 5…………………………………………………………………………………………………………………….266
DAN 6…………………………………………………………………………………………………………………….266
DAN 7 ……………………………………………………………………………………………………………………267
DAN 8…………………………………………………………………………………………………………………….268
DAN 9…………………………………………………………………………………………………………………….269
DAN 10…………………………………………………………………………………………………………………..270
DAN 11…………………………………………………………………………………………………………………..271
DAN 12…………………………………………………………………………………………………………………..271
DAN 13…………………………………………………………………………………………………………………..272
DAN 14…………………………………………………………………………………………………………………..273
POGLAVLJE 11
Korak 3: vežbanje……………………………………………………………………………………………………………275
KORISTI OD REDOVNOG VEŽBANJA…………………………………………………………………….276
VRAĆANJE KRVNOG PRITISKA KA „NORMALNOM“ …………………………………………..276
SMANJENJE TELESNE MASTI………………………………………………………………………………..277
OBNAVLJANJE HORMONSKE RAVNOTEŽE…………………………………………………………..277
SMANJENJE LIPIDA U KRVI…………………………………………………………………………………..278
POVEĆAVANJE U KRVI NIVOA „DOBROG “HOLESTEROLA………………………………….278
POVEĆANA STABILNOST ELEKTRIČNE AKTIVNOSTI SRCA ……………………………….279
POVEĆANA OTPORNOST NA UMOR…………………………………………………………………….279
SMANJENO PUŠENJE…………………………………………………………………………………………….279
DODAVANJE ŽIVOTA VAŠIM GODINAMA……………………………………………………………..280
ZAKLJUČAK: DODAVANJE GODINA VAŠEM ŽIVOTU……………………………………………280
SPOR OKO VEŽBANJA………………………………………………………………………………………………….280
DA LI JE AEROBNO VEŽBANJE BEZBEDNO, ILI OPASNO?…………………………………….281
ŠTA JE SA DŽIMOM FIKSOM?………………………………………………………………………………..281
STAVLJANJE SA VEŽBANJEM POVEZANE SMRTI U PERSPEKTIVU ……………………..283
DA LI VAM VEŽBANJE PRODUŽAVA ŽIVOT? ……………………………………………………….286
OPASNOSTI OD VEŽBANJA………………………………………………………………………………………….288
IZNENADNA SMRT ……………………………………………………………………………………………….288
POVREDE ……………………………………………………………………………………………………………..288
SMERNICE ZA AEROBNO VEŽBANJE…………………………………………………………………………..291
ZAPOČNITE POLAKO……………………………………………………………………………………………293
INTENZITET I TRAJANJE ……………………………………………………………………………………..296
SLUŠAJTE SVOJE TELO ………………………………………………………………………………………….301
UČESTALOST…………………………………………………………………………………………………………302
ZAGREVANJE I HLAĐENJE……………………………………………………………………………………302
SPREČAVANJE POVREDA………………………………………………………………………………………304
MOTIVACIJA………………………………………………………………………………………………………….306
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..307
POGLAVLJE 12
Korak 4: pomozite svom telu da nađe svoju odgovarajuću težinu………………………………………308
DA LI STE PRETEŠKI?…………………………………………………………………………………………………..309
ŠTA VAM ODREĐUJE TELESNU MAST?……………………………………………………………………….311
ZAČARANI KRUG………………………………………………………………………………………………….316
KAKO GUBITI NA TEŽINI…………………………………………………………………………………………….316
OBRAĆANJE PAŽNJE NA ISHRANU……………………………………………………………………….316
UNOSITE MALOMASNU HRANU ………………………………………………………………………….318
UZIMAJTE HRANU KOJA SADRŽI SLOŽENE ………………………………………………………..320
UGLJENE HIDRATE……………………………………………………………………………………………….320
OGRANIČITE UKUPNE KALORIJE KOJE UNOSITE………………………………………………..320
POVEĆAJTE KOLIČINU KALORIJA KOJU KORISTITE U RADU………………………………320
PROMENITE ZADATU VREDNOST MASTI SVOG TELA
DA POVEĆATE KOLIČINU KALORIJA KOJU SAGOREVATE……………………………………322
SMANJITE HRANU KOJA SADRŽI PROSTE UGLJENE HIDRATE (ŠEĆER) ……………..323
VREMENSKI RASPORED……………………………………………………………………………………….323
STRES…………………………………………………………………………………………………………………….324
MERE PREDOSTROŽNOSTI………………………………………………………………………………………….324
GRUPNA I STRUČNA PODRŠKA…………………………………………………………………………….324
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………….325
DEO IV
PROGRAM…………………………………………………………………………………………………………………….327
POGLAVLJE 13
Radna sveska………………………………………………………………………………………………………………….328
PRATITE SVOJ K FAKTOR ……………………………………………………………………………………………329
PRAĆENJE ISHRANE……………………………………………………………………………………………..329
SADRŽAJ KALIJUMA I NATRIJUMA U HRANI………………………………………………………329
PROCENJIVANJE K FAKTORA IZ UZORAKA URINA …………………………………………….340
PRAĆENJE SVOG KALIJUMA U KRVI…………………………………………………………………….341
PRATITE KOLIKO VEŽBATE…………………………………………………………………………………………341
PRATITE TEŽINU…………………………………………………………………………………………………………341
PRATITE KRVNI PRITISAK………………………………………………………………………………………….342
NABAVKA PRAVE OPREME…………………………………………………………………………………………343
PROVERA TAČNOSTI VAŠE OPREME…………………………………………………………………….345
MERENJE……………………………………………………………………………………………………………….346
PRATITE MAST U ISHRANI………………………………………………………………………………………….347
KORIŠĆENJE TABELE NAPRETKA ……………………………………………………………………………….348
DEO V
DODATNA RAZMATRANJA…………………………………………………………………………………………..351
POGLAVLJE 14
Zašto naglasak na lekovima? …………………………………………………………………………………………..352
ZAŠTO SMO BILI NA POGREŠNOM PUTU?………………………………………………………………….353
MIT O TEHNOLOGIJI……………………………………………………………………………………………………355
MIT DA JE KONTROLISANJE PRIRODE
TEHNOLOGIJOM BOLJE OD RADA S NJOM ………………………………………………………………..356
KORIŠĆENJE LEKOVA U LEČENJU HIPERTENZIJE BILO JE PRILIKA ZA ZARADU………357
PACIJENTI TRAŽE LEKOVE………………………………………………………………………………………….357
SREĆNI SA TUŽBAMA, SREĆNI SA PILULOM ……………………………………………………………..358
NUTRICIONI PRISTUP – VISOKA NAUKA, NISKA TEHNOLOGIJA, NEMA GLAMURA..359
NEDOSTATAK KONCEPTUALNOG MODELA……………………………………………………………….360
IGNORISALI SMO UPOZORENJE RODŽERA BEKONA …………………………………………………361
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..362
POGLAVLJE 15
Dodatni dokazi: nizak K faktor u ishrani – glavni uzrok primarne hipertenzije …………………364
1. NIVO KALIJUMA U KRVNOJ PLAZMI POVEZAN JE S HIPERTENZIJOM………………….365
„NORMALNE“ VREDNOSTI ZA PLAZMATSKI KALIJUM MOGU BITI PRENISKE….367
2. UKUPNI TELESNI KALIJUM SMANJEN JE KOD
NELEČENE PRIMARNE HIPERTENZIJE……………………………………………………………………….368
3. KORELACIJA URINARNOG K/N RAZMERA S HIPERTENZIJOM……………………………….369
U JAPANU ……………………………………………………………………………………………………………..369
U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA……………………………………………………………370
KOD AMERIČKIH CRNACA U POREĐENJU SA BELCIMA……………………………………..370
KOD AFRIČKIH CRNACA……………………………………………………………………………………….371
KOD EVROPLJANA………………………………………………………………………………………………..372
K FAKTOR I HIPERTENZIJA KOD EKSPERIMENTALNIH ŽIVOTINJA ………………………….372
KAKO POVEĆAVANJE DIJETETSKOG K FAKTORA DELUJE………………………………………….374
NEPOSREDNO DEJSTVO………………………………………………………………………………………..374
POSREDNA DEJSTVA……………………………………………………………………………………………..375
HIPERTENZIJA KOD DEBELIH………………………………………………………………………………376
VEŽBANJE I HIPERTENZIJA………………………………………………………………………………….378
DIJABETES I HIPERTENZIJA………………………………………………………………………………….378
ZAŠTO KALIJUM NE SNIŽAVA UVEK POVIŠEN KRVNI PRITISAK?………………………378
CELA SLIKA…………………………………………………………………………………………………………………380
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..382
DEO VI
SO, REGULISANJE KRVNOG PRITISKA I DEJSTVO LEKOVA…………………………………………383
POGLAVLJE 16
Koliko je važna so?………………………………………………………………………………………………………….384
SPOSOBNOST TELA DA ČUVA NATRIJUM…………………………………………………………………..385
MNOGE GRUPE LJUDI FUNKCIONIŠU DOBRO BEZ DODAVANJA SOLI……………………….386
KOLIKO NAM NATRIJUMA ZAISTA TREBA? ……………………………………………………………….387
NAŠ APETIT ZA SOLJU…………………………………………………………………………………………………387
SAŽETAK……………………………………………………………………………………………………………………..389
POGLAVLJE 17………………………………………………………………………………………………………………390
Kako bubrezi, hormoni i nervni sistem zajedno kontrolišu krvni pritisak …………………………390
BUBREZI I KRVNI PRITISAK………………………………………………………………………………………..390
VEZA IZMEĐU BUBREGA, NATRIJUMA I KRVNOG PRITISKA……………………………..391
KAKO RADE BUBREZI ………………………………………………………………………………………….393
REGULISANJE BUBREGA HORMONIMA……………………………………………………………………..397
ANTIDIURETIČKI HORMON…………………………………………………………………………………397
ENDOGENA DIGITALISU SLIČNA SUPSTANCA (EDLS)…………………………………………397
INSULIN………………………………………………………………………………………………………………..398
ALDOSTERON……………………………………………………………………………………………………….399
ANGIOTENZIN I RENIN…………………………………………………………………………………………399
HIPERTENZIJA VISOKOG RENINA I NISKOG RENINA ………………………………………..401
NATRIURETIČKI FAKTORI……………………………………………………………………………………402
DRUGI HORMONI………………………………………………………………………………………………….403
REGULISANJE KRVNOG PRITISKA NERVNIM SISTEMOM…………………………….403
SKLAPANJE SVEGA ZAJEDNO……………………………………………………………………………405
SAŽETAK………………………………………………………………………………………………………………407
POGLAVLJE 18
Antihipertenzivni lekovi …………………………………………………………………………………………408
DIURETICI……………………………………………………………………………………………………………411
TIAZIDNI DIURETICI …………………………………………………………………………………..411
DIURETICI KOJI ŠTEDE KALIJUM……………………………………………………………….413
OSTALI DIURETICI ………………………………………………………………………………………413
ADRENERGIČKI INHIBITORI ……………………………………………………………………………414
CENTRALNO DELUJUĆI ADRENERGIČKI INHIBITORI……………………………414
PERIFERNO DELUJUĆI ADRENERGIČKI INHIBITORI………………………………415
ADRENERGIČKI BLOKATORI………………………………………………………………………417
VAZODILATORI…………………………………………………………………………………………………..420
NOVIJI LEKOVI……………………………………………………………………………………………………420
ANGIOTENZIN-KONVERTUJUĆI ENZIMSKI (ACE)
INHIBITORI………………………………………………………………………………………………………….420
BLOKATORI KALCIJUMOVOG KANALA……………………………………………………421
BLOKATORI RECEPTORA ANGIOTENZINA II…………………………………………..422
SAŽETAK………………………………………………………………………………………………………………422
DEO VII
ZA LEKARA…………………………………………………………………………………………………………..425
POGLAVLJE 19
Podaci za lekara………………………………………………………………………………………………………426
CILJ LEČENJA HIPERTENZIJE…………………………………………………………………………….428
VRAĆANJE RAVNOTEŽE……………………………………………………………………………..429
„OPASNOSTI“ OD KALIJUMA…………………………………………………………………………….430
KALIJUMA SE NE TREBA PLAŠITI – SAMO GA TREBA POŠTOVATI………………431
ŠTA JE SA BUBREŽNOM BOLEŠĆU? ………………………………………………………………….434
DIJAGNOZA HIPERTENZIJE………………………………………………………………………………434
PREPORUKE ZA LEČENJE PRIMARNE HIPERTENZIJE……………………………………435
ŠTA JE POŽELJAN K FAKTOR?……………………………………………………………………………437
ZAPOČINJANJE……………………………………………………………………………………………..438
ZAMENE ZA SO KOJE SADRŽE KALIJUM…………………………………………………..438
KALIJUMSKE DOPUNE U OBLIKU PILULE ILI TEČNOSTI……………………….438
PREDNOSTI POVEĆANJA PREHRAMBENOG K FAKTORA
ČAK I PRI TERAPIJI LEKOVIMA………………………………………………………………….439
LEKOVI KOJI MOGU UČINITI K FAKTOR OPASNIM ………………………………..439
HIPOKALEMIJA ………………………………………………………………………………………………….442
UZROCI………………………………………………………………………………………………………….442
POSLEDICE…………………………………………………………………………………………………….443
LEČENJE GOJAZNIH……………………………………………………………………………………………443
LEČENJE DIJABETIČARA KOJI IMAJU HIPERTENZIJU …………………………….444
PROCENA PACIJENTA ZA AEROBNO VEŽBANJE……………………………………………445
SMANJENJE ILI POVLAČENJE LEKOVA: TERAPIJA
POSTEPENOG SKIDANJA SA LEKOVA………………………………………………………..445
NIKADA NE PRESTAJTE NI SA JEDNIM LEKOM NAGLO………………………….446
SAŽETAK………………………………………………………………………………………………………………447
O autoru…………………………………………………………………………………………………………………460

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „OSLOBODITE SE VISOKOG KRVNOG PRITISKA“
SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori