Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

KOSMIČKO PUTOVANJE KAPI-DUŠE DO SAVRŠENOG UČITELJA I AVATARA

Ljudske kapi-duše su večne i besmrtne, i u svakom trenutku naše kosmičke istorije su Jedno sa Bogom-Okeanom, samo što mi kao ljudska bića toga nismo svesni, jer nas um, kao opna oko naše kapi, u svesti odvaja od Okeana. Celokupno putovanje kroz evoluciju, reinkarnaciju i involuciju je iluzorno putovanje u svesti. Celokupna duhovnost je napor ne da se nešto dobije što već nemamo, već da se izgubi, očisti um, koji našu svest drži zarobljenu u samo-stvorenoj Iluziji Univerzuma.

U ovoj knjizi puno puta pominjem Savršene Učitelje i Avatare, duhovnu hijerarhiju, kap-duše kao deo Okeana-Boga i druge detalje duhovne kosmologije koje je Meher Baba opisao u svojim najbitnijim knjigama „Bog Govori“ i „Ništa i Sve“.

Da bi svi ovi detalje najšire kosmičke slike bili potpuno jasni, ispričaću ukratko moju omiljenu kosmičku priču, koju sam puno puta usmeno pričao ljudima širom sveta.

 

U večnosti van vremena i prostora Bog je bio beskrajni Okean nesvestan svog postojanja – Brama koji spava ušuškan u vodama Okeana, nesvestan sebe. Prvi poriv da spozna samog sebe, da se probudi iz vanvremenskog sna stvorio je prvo mreškanje, talasiće u Okeanu i pitanje „Ko sam ja?“.

To pitanje, najbitnije u ovom i svim Univerzumima ikada stvorenim, započelo je celokupnu Kreaciju, Stvaranje svege što postoji. Prva kap se (iluzorno) odvojila i krenula na ogromno putovanje i bitku za postizanje pune svesnosti. Za tom prvom kapi nahrupile su i ogromne milijarde drugih kapi sa istim ciljem – razviti punu svest i spoznati same sebe.

Prvi gasovi su bili prvo što je stvoreno. Zatim su nastali začeci mentalnog i suptilnog sveta. Kapi koje su se zadržale u mentalnom svetu postale su Arhanđeli. Kapi koje su se zadržale u suptilnom, svetu energije, postale su milioni anđela.

Grubi svet, svet čvrste materije u kome mi obitavamo kao ljudska bića, je začet sa prvim zvezdama, planetama i galaksijama nakon velikog praska, i zvezde i planete su imale prvi oblik rudimentarne svesti. Sa formom kamena počinje evolucija svesti kroz sedam kraljevstava.

Ta kraljevstva su kamen i metali, biljke, crvi, ribe, ptice, sisari tj svet životinja i konačno ljudska bića. Cilj celokupne evolucije je razvoj svesnosti, koja puni razvoj dostiže u obliku nas, ljudi. Kap-duša stiče sve više svesti kroz sve evolutivne forme, ali time i nagomilava imspresije, sanskare u svom mentalnom telu. U formi čoveka svest je potpuno razvijena, ali kao loša posledica razvoja svesti pojavilo se breme uma koji je ogromno nesvesno skladište impresija iz svih evolutivnih formi, od kamena do čoveka. Pčela opraši cvet. Ptica poleti u svoj prvi let. Tigar ubije jelena. U svima njima to izaziva impresije, sanskare koje se skladište u umu, tj mentalnom telu. Meher Baba koristi simbol kalema na koji se namotava žica. Um je kalem, žica su sanskare.

U obliku čoveka svest je potpuno razvijena, ali ga impresije sprečavaju da bude svestan svog božanskog porekla, svestan da je kao kap i dalje deo Okeana. Sada je kap dobila opnu, um, kao vazdušni mehur oko kapi, koji je unutar Okeana sprečava da bude svesna da je i dalje deo Okeana, Jedno s njim. Cena za sticanje potpune svesti je skupo plaćena, kosmićko breme uma i sanskara će opterećivati kap-dušu do poslednjeg trenutka svesnog spajanja sa Okeanom.

Ljudska bića zatim započinju ogroman ciklus reinkarnacija, rođenja iz života u život u ljudskim telima širom svemira na raznim planetama koja nastanjuju ljudska bića (na 18.000 planeta žive ljudi slični nama) i naše planete Zemlje. U početku su ti životi opterećeni impresijama iz životinjskih inkarnacija, ali se vremenom one troše kroz milione života i ljudska bića profinjuju svoje unutrašnje težnje kroz umetnost i na kraju kroz težnju ka duhovnosti: potragu da se spozna smisao života i patnje.

Stupanje na duhovnu Stazu se zove involucija, jer dolazi do postepenog odmotavanja sanskara. Dok ne potrošimo svoje sanskare iz grubog sveta naša svest se identifikuje sa fizičkim telom, iako imamo i suptilno (ili energetsko telo) i mentalno telo. Tek kada se potroše, tj pročiste sve grube impresije, svest se seli u suptilno telo i tada postajemo preko čula suptilnog tela svesni suptilnih svetova, dok fizičko telo funkcioniše na dalje kao automat, jede, spava, ali nije svesno svoje grube okoline. Isto je sa prelaskom svesti u mentalno telo, u kome su želje, emocije i misli.

O suptilnom svetu, koji se deli na 4 ravni, nivoa ili nebesa, njegovim čudima i okultnim i ostalim neograničenim moćima čitajte u posebnom poglavlju o moćima svetaca.

Mentalni svet i sveci mentalnog sveta upravljaju suptilnim i grubim svetom. Poklonik petog nivoa, wali, može da upravlja mislima svih ljudi u suptilnom i grubom svetu. Poklonik šeste ravni, pir, gleda Boga na sedmoj ravni licem u lice, ali i dalje ne može da se spoji sa Njim.

U tom prelaženju poslednje granice mu pomažu božanska Ljubav i ostvareni Učitelji. Jedini izuzetak je bila prva kap, prvi čovek, Adam, koji je morao svojim naporima, bez ičije pomoći, da se ponovo spoji sa Okeanom, ovaj put uz potpuno razvijenu svest.

Pitanje sa početka, „Ko sam ja?“ je dobilo odgovor, koji se prolomio kroz celokupni kosmos: „Ja sam Bog!“

RUMI – Uzdižuća duša

UMRO sam kao mineral i postao biljka,

 Umro sam kao biljka i ustao kao životinja,

 Umro sam kao životinja i bio Čovek.

 Zašto bih se bojao? Kada sam bio manji umiranjem?

 I još jednom treba da umrem kao čovek, da se vinem

 sa bleskom anđela; ali čak i iz anđeostva

 Moram da produžim dalje: sve osim Boga svetlost rastapa.

 Kada sam žrtvovao moju anđeo-dušu,

 Trebao sam da postanem što nijedan um nikada nije zamišljao.

 Oh, daj mi da ne postojim! jer Ne-postojanje

 propoveda u tonovima orgulja: „Njemu ćemo se vratiti

 

Ali putovanje nije time bilo završeno. Spajanjem sa Apsolutom, Bogom, Okeanom na sedmom nivou, gubi se svest sa svojim grubim, suptilnim i mentalnim telom, sa celokupnom Kreacijom. Prva kap je morala da povrati svest o svoja 3 tela i sva 3 sveta, mentalnom, suptilnom i grubom, istovremeno zadržavajući svest o Bogu kao samom sebi.

Tako je postao prvi Savršeni Učitelj i prvi Avatar, istovremeno.

Kada je prvi Avatar video da su za njim nagrnule milijarde dugih kapi, ispunilo ga je saosećanje, koje ga vraća od tada iznova i iznova da se rađa kao čovek, svakih 700-1400 godina.

Savršenih Učitelja uvek ima 5 inkarniranih u ljudskom telu, od kojih je jedan glavni, tj poglavar celokupne duhovne hijerarhije. Oni vladaju celokupnim Univerzumom, uključujući suptilne i mentalne svetove. Vladaju svim beskrajnim močima suptilnog sveta energije, upravljaju umovima svetaca mentalnog nivoa i upravaljaju svim što se dešava u celokupnom grubom svemiru, u svim galaksijama, uključujući svime što se dešava na našoj planeti Zemlji. Takođe uvek spuštaju u inkarnaciju svakog Avatara. Danas pamtimo samo poslednjih 7 Avatara, iako ih je bilo nebrojeno više: Zoroastera, Ramu, Krišnu, Budu, Isusa, Muhameda i Meher Babu, Avatara našeg doba.

Avatar se uvek rađa u muškom telu i uvek u Aziji, u rasponu od Judeje, gde je bio Isus, do Japana, gde će biti naredni Avatar za 700 godina.

Poznati Savršeni Učitelji kroz istoriju su bili: Jovan Krstitelj (i 3 mudraca koja su sa istoka posetila Isusa), Rumi, Hafiz, Kabir, Milarepa, Tukaram, Ramakrišna…. i jedini Savršeni Učitej na zapadu, Franja Asiški. Savršeni Učitelj može biti i žena.

Pet Savršenih Učitelja koji su spustili u telo Avatara Meher Babu su bili: Hazrat Babađan (žena, prethodna inkarnacija joj je bila svetica Rabija od Basre), Sai Baba iz Širdija, Tađudin Baba, Narajan Maharadž i Upasni Maharadž. Svako od njih je početkom dvadesetog veka imao svoju ulogu u prizemljenju svesti Avatara, što je uvek osetljiv proces.

Razlika između Savršenih Učitelja (Sadguru ili Čoveko-Bog) i Avatara (Bogo-Čovek) je sledeća.

Sadguru je prevazišao sva ograničenja Kreacije, ograničenja grubog, suptilnog i mentalnog tela i sveta. On glumi da je čovek, i da se ponaša kao ograničeno ljudsko biče, dok je zapravo neograničeno kosmičko Biće. Nama na fizičkom planu se pojavljuje kao ljudsko biće, poklonicima na suptilnom planu kao suptilno biće, a onima na mentalnom kao mentalno biće. Savršeni Učitelj glumi da je bolestan. On je čovek koji je postao Bog, tako da ne može više biti čovek. Jedno je u svesti sa tri aspekta Boga, beskrajnim Znanjem, beskrajnim Blaženstvom i beskrajnom Moći. Tu Moć Sadguru koristi tako što se privremeno smešta na četvrti nivo suptilnog sveta, na kome se nalaze sve neograničene Božije Moći, tj neograničeno baratanje beskrajnom energijom. Ipak, Sadguru retko koristi te Moći, a i kada ih koristi to je za opštu duhovnu dobrobit čovečanstva.

Jednog Savršenog Ućitelja će učiniti Savršenim i Bogo-realizovanim uvek drugi Savršeni Ućitelj, tako da je to linija Savršenih Ućitelja koja se uvek lančano nastavlja kroz istoriju od drevnih vremena, kroz ulogu duhovnog učenika i njegovog Učitelja. Razlog je jednostavan: jako je teško i gotovo nemoguće da doživimo Bogo-ostvarenje bez pomoći drugog Učitelja koji je već Jedno sa Bogom, jer je jako teško preći prag sedmog nivoa, Boga.

Sa druge strane, Avatar je Bog koji postaje čovek, božanska beskrajna svest prve Bogo-ostvarene duše, koja kada nije u formi Avatara, obitava na sedmom nivou Apsoluta, prva duša, Adi Šakti, izvorna moć, Parvardigar, koja se iznova rađa u formi različitih Avatara. Dakle, Bog se direktno spušta u telo čoveka, bez ikakve karme ili reinkarnacije. Samim tim on može da pati kao čovek, da bude bolestan, jer jeste čovek. Samo tako Bog može da doživi kako je biti ograničeno ljudsko biće, životinja, biljka i da univerzalno deluje za celokupnu Kreaciju. Svaki Avatar je patio da bi očistio kolektivnu karmu ćovečanstva, time se žrtvujući radi svih nas. Isusa su mučili i razapeli na krstu 3 dana. Meher Baba je imao 2 saobraćajne nesreće pedesetih godina prošlog veka, u kojima mu je veći deo tela bio slomljen, u jednoj leva, u drugoj desna strana. Avatar svesno dopušta da ga proganjaju, da fizički pati, jer sve što On radi ima univerzalni uticaj. Zbog toga Avatar uglavnom ne koristi svoju beskrajnu Moć, jer kako bi mogao da pati ako bi je koristio. Avatar je takođe jedno sa 3 aspekta Boga, beskrajnim Znanjem, beskrajnim Blaženstvom i beskrajnom Moći, ali uglavnom koristi samo Znanje i Blaženstvo. Blaženstvo mu pomaže da uravnoteži neprekidnu patnju za čovečanstvo, koja bi inače bila neizdrživa, jer Avatar pati za celokupno čovečanstvo. Isus je koristio svoje Moći, vraćao vid slepima, pretvarao vodu u vino i vaskrsao mrtvog Lazara, ali je u tom trenutku kolektivnog razvoja čovečanstva to bilo  potrebno da se ljudska rasa trgne i osvesti duhovno.

Takođe, Avatar postaje Avatar, Savršeno biće, ne samo za svet ljudskih bića, nego u svim stupnjevima evolucije, u celokupnoj Kreaciji. Za svet mrava On je takođe Savršeni mrav, za svet ptica On je Savršena ptica itd. Božansko se spušta da obnovi celokupnu svoju Kreaciju i da joj novi podstrek i podsticaj za napredovanje.

Ne postaju sve Bogo-ostvarene duše Savršeni Učitelji. U svakom trenutku na našojh planeti je 56 Bogo-ostvarenih u fizičkom telu, ali su svi oni nesvesni fuzičkog okruženja, svoja 3 tela (fizičkog, suptilnog i mentalnog) i celokupnog Univerzuma, jer su uronjeni u Boga. U Sufi terminologiji ih zovu Majzoob-i. Iako nisu svesni okoline, svako ko dođe u fizički kontakt s njima ima velike duhovne koristi. Oni su uvek spremni da postanu Savršeni Učitelji, ako jedan od trenutnih 5 Savršenih Učitelja na Zemlji odbaci fizičko telo.

U knjizi „Ništa i Sve“ Meher Baba sebe naziva vragolastim piletom, Šejtan, koje je kao prva kap-duša skupilo hrabrost da napusti krilo svoje kosmičke Majke kvočke (Bramin nesvesni Okean) i upusti se u neverovatnu avanturu stvaranja Univerzuma i spoznaju samog sebe kroz tu kosmičku Iluziju, Maju.

 

DREVNO JEDNO

Prva Duša je kao Prvi Putnik

  prešla Kraljevstva evolucije svesti

    u sedamdeset i sedam formi i prošla je kroz

      brojne reinkarnacije, a onda je sa lakoćom

        prošla kroz sedam ravni i nebesa u involuciji.

 

Njeno putovanje je bilo brže i lakše od bilo koje duše posle Nje,

  jer Prva Duša nije imala mnogo sanskara.

 

Prvi Čovek je sakupljao samo prirodne sanskare

  koje su bile neophodne za iskustvo (nije bilo neprirodnih),

    a i te prirodne sanskare su bile malobrojne.

 

Kada se Univerzum isprva pojavio,

  sve je u kreaciji bilo prirodno,

    pa je i putovanje Prve Duše kroz evoluciju

      i involuciju bilo krajnje prirodno.

 

Pošto je Ona bila prva u kreaciji,

  nije mogla da bude gurnuta u zamku Iluzije brojnim željama,

    žudnjama, htenjima, iskušenjima i potrebama,

      ni bilo čime neprirodnim ili prekomernim;

        shodno tome, i Njeno putovanje je bilo vrlo glatko.

 

Ta Duša, Drevno Jedno, bio je Prvi Kamen.

  Glatko je zatim postajao Prvi Metal, Prva Biljka,

    Prvi Crv, Prvi Insekt, Prvi Gmizavac,

      Prva Riba, Prva Ptica, Prva Životinja

        i sasvim prirodno PRVI ČOVEK.

 

Kao Prvo Grubo Svesno Ljudsko Biće prešao je

  u suptilni svet da bi postao Prvi Suptilno Svesni Čovek,

    a onda se prirodno uzdigao u mentalni svet

      da bi postao Prvi Mentalno Svesni Čovek.

 

Kao Prvi Um pred kolosalnim ponorom

  između šeste i sedme ravni,

    On je, potpuno nezavisno od ikakve pomoći,

      prevazišao i vlastiti um.

 

I upravo je tokom tog prevazilaženja

  zauvek poništio svoj ograničeni um

    spoznavši da je Božanski Um Boga Njegov sopstveni.

 

Tako je Prva Duša postajala dok nije postala Sve;

  a kada je bila Sve,

    postala je Prvi Bogo-Svesni Čovek.

 

Posle sticanja Beskrajne Svesnosti         

  nije bilo daljih stanja svesnosti za dostizanje,

    pošto Beskrajna Svesnost obuhvata Sve.

 

Za Vragolana više nije bilo putovanja koje bi morao da preduzme.

Pa ipak, Njegov nestašluk ga je pritiskao nadole

  neizmernim bremenom svega na Njegovoj glavi!

 

Prva Duša postala je Drevno Jedno

  kada je obavila silazno putovanje natrag u iluziju.

 

Prva duša je povratila svu svest

  i celokupno iskustvo Iluzije

    zadržavajući pritom Svest o Sebi kao BOGU

      za vreme svog direktnog silaska.

 

Ponovno sticanje svesti o kreaciji

  (doživljaj Sebe kao svakoga i svega)

    i u isti mah doživljavanje Sebe kao Boga,

      jeste sam taj silazak.

 

Dok je ponovo sticao svest o kreaciji tokom svog silaska

  Onaj Prvi je otkrio beskrajne univerzume u Iluziji,

    i u skladu sa božanskim zakonom

      (zakonom koji je nastao sa Prvobitnim Hirom ili Laharom)

        preuzeo je odgovornost za upravljanje

          svim univerzumima i svetovima.

 

Zakon je bio bitno svojstven prirodi Prvobitnog Hira

  zato što je Prvo Pile bilo jako vragolasto!

 

Kako su Mu se nestašluci vratili i obesili Mu se o vrat –

  Sve i Ništa su Mu visili o vratu!

Prema zakonu u Iluziji, Njegov nestašluk Ga je pritiskao

  neizmernim teretom na Njegovoj glavi,

    pa je uzeo na sebe upravljanje celokupnom kreacijom.

 

Božanski zakon Ga je obavezivao zbog

  Njegove sopstvene vragolaste naravi, tako da nije imao izbora

    do da preuzme nadzor nad samim tim zakonom – što je i učinio.

 

Kad je to učinio, postao je Prvi Savršeni Učitelj

  ili Prvi Avatar – Jedini koji upravlja kreacijom.

Zakon se manifestovao u času kad Ga je obuzelo sažaljenje,

  kada se sažalio na druge vragolaste piliće

    koji su za Njim izašli napolje iz kokinog okrilja.

 

Sama samilost Ga je obavezivala

  i večno Ga obavezuje da se vrati u formu,

    da se vrati dole u svetove Iluzije.

 

Sam taj nestašluk je Šejtana        

  udaljio iz majčinog okrilja,

    a samilost je ta koja Ga stalno nagoni da se vrati dole.

 

O, kakav đavolski nestašluk i kakva božanska samilost!

Kakav nestašluk je izveo i koliku samilost poseduje;

  iz ere u eru, iz ciklusa u ciklus, taj isti Drevni

    vraća se silazeći u mušku ljudsku formu

      da bi se zvao Avatar, Buda, Mesija, Razul.

I iz istog razloga, zarad samilosti,

 

  On uvek objavljuje jednu te istu poruku:

    „Volite! Volite Me!“

Bio je tako vragolast da je započeo stvaranje,

  počeo je igru Svega i Ničega,

    začeo je vreme kojem nema kraja;

 

On, Vragolasto Dete, želi našu ljubav.

Drevni Jedan je Prva Duša (Šiva, Adam)

  i ta Duša je spoznala da je BOG (Paramatma, Praotac).

 

Ta Duša je poznata kao Bogo-Čovek

  Koji se redovno vraća svakih 700 do 1400 godina

    iz svog blaženog stanja Beskrajne Svesnosti,

      Sat-Ćit-Anande, da bi dejstvovao u kreaciji.

Njegovo dolaženje iz ere u eru je blagodat i spasenje

  za ljudski rod, ali za Njega to je beskrajna patnja.

 

On i samo On je taj Koji daje duhovni podstrek

  na svakom stepenu i nivou kreacije, od kamena do čoveka,

    od anđela do putnika, od tragaoca do Sadgurua,

      tako što postaje jedno sa svačim i svime i svakime.

 

Drevni Jedan postaje jedno i sve usled svoje beskrajne samilosti,

  i zbog samilosti On pati

    za sve one koji ne znaju ko su.

Članak je poglavlje iz knjige:

DA LI BISTE DALI ŽIVOT ZA BOGA ILI BILO KOGA NA OVOJ PLANETI?

Podelite post na:

Ostavi komentar

SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori