Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

KAKO NE DOSPETI U AD, L. A. Sekljitova, Lj. L. Streljnjikova

Originalna cena je bila: 1,250 din.Trenutna cena je: 990 din.

Ova knjiga otkriva citaocu teme koje ga najvise interesuju

Ova knjiga nastavlja ediciju knjiga sa dijalozima. Kod mnogih čitalaca se sa proučavanjem Novih Znanja pojavilo mnogo pitanja o tome, kako razviti dobre osobine, i kako se osloboditi negativnih navika, po čemu se pozitivan razvoj razlikuje od minusnog i kako uopšte ne završiti u Adu. Takođe ih interesuje šta se dešava sa dušama posle njihovog čišćenja u Adu.
Ali pored zemaljskog obrazovanja mnoge zanima i pitanje kako da što pre dođu na prvi Nivo hijerarhije Boga, a oseća se da niko ne želi minusnog Jerarha za svog rukovodioca.  Nadamo se da će odgovori pomoći većini, dok još ima vremena, da dosta toga isprave kod sebe kako bi dopunili hijerarhiju našeg Tvorca.

Obim: 280 str, format: A5, cena sa popustom: 990 din.

SADRŽAJ
UVOD………………………………………………………………………………………….. 11

GLAVA 1

NOVA ZNANJA KOJA MENJAJU STARI SVET……………… 13
PROJEKAT BOGA………………………………………………………………………………………….15
OD ČEGA ZAVISI DOBIJANJE NOVIH INFORMACIJA…………………………..23
ODRŽITE SEANSU U ETRU…………………………………………………………………………23
KNJIGE ČITAJU I NEKRŠTENI……………………………………………………………………24
DA LI SU NAŠE INFORMACIJE IDEOLOGIJA BUDUĆNOSTI……………….25
ČITAOCI KNJIGA …………………………………………………………………………………………27
ENERGETSKO RAZLIKOVANJE NAŠIH OD DRUGIH ČITALACA ……….28
RAZLIKA U PROUČAVANJU STARIH I NOVIH ZNANJA………………………29
POTEŠKOĆE U RAZUMEVANJU NOVOG………………………………………………..34
VANGA O NAŠEM UČENJU…………………………………………………………………………36
NOVA I STARA VERA…………………………………………………………………………………..37
KAKO PREDSTAVITI NOVA ZNANJA……………………………………………………….38
GDE ODLAZE NAŠE KNJIGE IZ BIBLIOTEKA………………………………………….39
KAKO IZUČAVATI KNJIGE………………………………………………………………………….40
DECA I NAŠE KNJIGE…………………………………………………………………………………..43
IZUČAVAO JE NOVA ZNANJA I ZAMONAŠIO SE…………………………………..45
MOLITVE U ELEKTRONSKOM VIDU……………………………………………………….47
UČENJE INFORMACIJA NAPAMET…………………………………………………………..48
DA LI ONE KOJI ISTINSKI VERUJU U NOVA ZNANJA OČEKUJE SUSRET
SA TAMNIMA……………………………………………………………………………………..50

GLAVA 2

ŠTA RADITI DA SE NE BI NAŠLI U ADU………………………. 53
PRVI EVOLUCIONI ISPIT…………………………………………………………………………….55
MOŽE LI JEDAN ČOVEK DA UNIŠTI ĆELIJE KVALITETA
DRUGOG ČOVEKA……………………………………………………………………………………….61
KO OD DETINJSTVA POKUŠAVA DA ODE U AD…………………………………….65
DA LI JE OSTALO VREMENA ZA ISPRAVLJANJE GREŠAKA………………..73
DOBRO I ZLO (POBEDI U SEBI)………………………………………………………………….74
RAVNODUŠNOST U DRUŠTVU………………………………………………………………….75
PRETERANA EMOCIONALNOST DOVODI DO IZLIVA ENERGIJE……..77
ČISTA LJUBAV……………………………………………………………………………………………….78
KAKO SE NAUČITI VOLETI………………………………………………………………………..80
PROFINJAVANJE OSEĆANJA………………………………………………………………………82

ST VARANJE ČOVEKA

POMOĆ I DOBROČINSTVO IZUZETNO
UVEĆAVAJU POZITIVNE POENE………………………………………………………………84
GLAVA 3 • INDIVIDUALNI VIŠI UČITELJ ČOVEKA………………………. 89
KOLIKO ENERGIJE USMERIVAČ SPUŠTA UČENIKU……………………………..91
DA LI JE UMESNO UZNEMIRAVATI USMERIVAČE……………………………….93
KAKO UTIČU USMERIVAČI……………………………………………………………………….94
KAKO KONTAKTIRATI SA SVOJIM USMERIVAČEM…………………………….95
LEČENJE UČENIKA………………………………………………………………………………………96

GLAVA 4

GRESI I KARMA……………………………………………………………… 101
ZBOG ČEGA SE POJAVIO ČOVEK…………………………………………………………….103
VRAĆANJE ENERGETSKIH DUGOVA……………………………………………………..105
GADLJIVOST PREMA STARCIMA I BRAK SA NJIMA…………………………..108
ENERGETSKI DUG………………………………………………………………………………………108
ZAŠTO SU STVORENI TEŠKI USLOVI RADA…………………………………………109
VRAĆANJE ENERGETSKIH DUGOVA TOKOM OVAPLOĆENJA………..110
PROŽDRLJIVOST…………………………………………………………………………………………110
DA LI JE SADA DOZVOLJENO IMATI VANBRAČNU DECU………………..113
SAMOUBISTVA DECE………………………………………………………………………………..114
SAMOUBISTVO ………………………………………………………………………………………….114
DUG ĐAVOLU………………………………………………………………………………………………115
DA LI SU STRAŠNE SMRTI I ZVERSKA MUČENJA
OBAVEZNI ZA DUŠU………………………………………………………………………………….116
DA LI JE GREH BITI STRUČNJAK ZA KREDITE……………………………………..117
UOBRAŽAVA DA JE BOG……………………………………………………………………………117
NEUPOKOJENI…………………………………………………………………………………………….118
PRODAVAC ALKOHOLA…………………………………………………………………………….119
DA LI JE ALKOHOLIZAM IZDAJA BOGA………………………………………………..121
SEDE U BRADI……………………………………………………………………………………………..121
BISEKSUALAC……………………………………………………………………………………………..125
HERMAFRODITI I SLIČAN RAZVOJ………………………………………………………..127
IZOPAČENOSTI…………………………………………………………………………………………..127
METODA SILE ZA NARKOMANE…………………………………………………………….128
DUHOVNI NARKOMAN……………………………………………………………………………129

GLAVA 5

DA NE POSTANEMO MINUSNI…………………………………… 131
KO SU NA ZEMLJI MINUSNI…………………………………………………………………….133
PROVOKACIJE MINUSNIH……………………………………………………………………….134
KAKO GRADITI SVOJE ODNOSE SA MINUSNIMA ……………………………..135
VRAĆANJE BOGU MINUSNOG POJEDINCA
IZ SISTEMA ĐAVOLA…………………………………………………………………………………138
KAKO DA SE PRETENDENT ZA MINUSNI SISTEM VRATI BOGU…….138
MINUSNI HOĆE KA POZITIVNIM …………………………………………………………141
NISU ODABRALI MINUSNOG………………………………………………………………….142
OBUČENOST MINUSNIH………………………………………………………………………….143
METODE OBUČAVANJA MINUSNIH POJEDINACA…………………………….146
ODBACIVANJE NISKOG…………………………………………………………………………….147
NISKO I VISOKO ZA MINUSNE………………………………………………………………..148
ĆORSOKAK PITANJE ZA MINUSNE……………………………………………………….149
SMISAO RAZVOJA MINUSNIH………………………………………………………………..150
PIJANSTVO MINUSNIH…………………………………………………………………………….150
SUMNJA KOD MINUSNIH…………………………………………………………………………151
DA LI SU SUSRETI SA TAMNIMA
ISPROGRAMIRANI……………………………………………………………………………………..151
SABOTAŽE MINUSNIH……………………………………………………………………………..152
GDE PRODIRU TAMNI UZ POMOĆ KODOVA……………………………………….153
VRBOVANJE DUŠA OD STRANE SLUGU ĐAVOLA……………………………….154
ŽENE U VOJSCI……………………………………………………………………………………………157
LJUDI HLADNIH OČIJU…………………………………………………………………………….158
KOD ĐAVOLA PRIVREMENO……………………………………………………………………158
KOLIKO JE MINUSNIH……………………………………………………………………………….159
IZAĆI IZ BORBE BEZ UGAĐANJA MINUSNIMA……………………………..160

GLAVA 6

KAKO SE NA ZEMLJI UZDIĆI IZNAD ADA……………….. 163
ŠTA ČOVEKU DAJU PARANORMALNE SPOSOBNOSTI …………………….165
ŠTA DEPRESIJA ZNAČI ZA RAZVOJ………………………………………………………..169
REALIZOVANE I NEREALIZOVANE IDEJE…………………………………………….171
KAKO ISPRAVNIJE KORISTITI SVOJU DOKOLICU………………………………173
KAKO UMANJITI ULAŽENJE MINUSNIH ENERGIJA U SVOJU DUŠU.177
DA LI SE DUŠA PROTIVI ULAŽENJU PRLJAVIH ENERGIJA ……………….179
MOĆ DUŠE……………………………………………………………………………………………………181
ŠTETNOST HIPNOZE…………………………………………………………………………………182
DUHOVNOST………………………………………………………………………………………………183
DECA SU RAZLIČITIH NIVOA………………………………………………………………….184
KOGA SMATRATI DEFEKTNIM……………………………………………………………….185
GDE SU DOBRO I ZLO U NAŠEM SVETU………………………………………………..189
UZDIŽEŠ SE SAM I DRUGI SE UZDIŽU……………………………………………………191
DA LI JE DOZVOLJEN UBRZAN RAZVOJ………………………………………………..193
ŠTA RADITI ZA UBRZANJE RAZVOJA……………………………………………………194
POZNAVANJE POZITIVNOG I NEGATIVNOG……………………………………..195
KAKO PREPOZNATI ĆORSOKAK…………………………………………………………….196

GLAVA 7

STRAŠNI SUD…………………………………………………………………. 199
PREVAGA SVETLIH MINUSNIH ILI TAMNIH ENERGIJA……………………201
OSEĆAM SE KAO NA STRAŠNOM SUDU……………………………………………… 203
KAKO SE VRŠI ČIŠĆENJE U ČISTILIŠTU………………………………………………. 204
SUD ZA MLADE DUŠE………………………………………………………………………………. 205
MOŽE LI SE TEST PONOVITI………………………………………………………………….. 206
GLAVA 8 • RELIGIJA U NOVOM SVETLU……………………………………….209
DEGRADACIJA RELIGIJE……………………………………………………………………………211
KAKO SE SADA ODNOSITI PREMA PRAVOSLAVLJU…………………………..211
DA LI DETE TREBA KRSTITI…………………………………………………………………….212
MOŽE LI SE NEKRŠTENO LICE MOLITI I UČESTVOVATI U OBREDIMA…………214
KAKO DELUJU NOVE MOLITVE……………………………………………………………..216
KRŠTENI ISLAMISTA…………………………………………………………………………………217
OBAVEZA PONOVNOG ZAKLJUČENJA CRKVENOG BRAKA …………..218
MOLITVE NA OSNOVU ZAKONA SVEMIRA………………………………………..219
PRVA MOLITVA ZA POMOĆ U SITUACIJAMA……………………………………..221
DRUGA MOLITVA ZA POMOĆ U RAZVOJU I ZAŠTITU……………………..223
TREĆA MOLITVA PROTIV BOLESTI I NEMOĆI TELA………………………..224

ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………………. 227

KAKO SE NE SPUSTITI U AD…………………………………………………………………….229
MAKSIMALAN PROCENAT SLOBODE…………………………………………………..233
NEDOVOLJNE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ ČOVEKA………………………….236
NEDOSTACI RAZVOJA U PETOJ RASI…………………………………………………….238
KOJE KVALITETE JE VAŽNIJE DA ČOVEK STEKNE……………………………..242
UOPŠTAVANJE NA TEMU “KAKO NE DOSPETI U AD” ……………………….250
BOŽJE ZAPOVESTI PREMA BIBLIJI…………………………………………………………250
REČNIK ………………………………………………………………………………………………. 267
KNJIGE SEKLJITOVE L.A. I STRELJNJIKOVE LJ.L. IZDATE NA SRPSKOM JEZIKU………..275
KNJIGE SEKLJITOVE L.A., STRELJNJIKOVE LJ.L., IZDATE NA RUSKOM JEZIKU……..275
O AUTORKAMA …………………………………………………………………………………………278

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „KAKO NE DOSPETI U AD, L. A. Sekljitova, Lj. L. Streljnjikova“
SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori