Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

L. A. Sekljitova Lj. L. Streljnjikova: STVARANJE COVEKA

Originalna cena je bila: 1,650 din.Trenutna cena je: 1,320 din.

Ova knjiga priča o uzrocima pojavljivanja čoveka na Zemlji, upoznaje čitaoca sa onim složenim situacijama koje su se pojavljivale prilikom formiranja ljudskog tela i stvaranja biološke ćelije. Govori i o energetskim vezama čoveka sa Višim svetovima i okolnom prirodom, o nepoznatim kon struktivim elementima suptilnog plana: impulsnom prstenu, centru-mozgu, o energetskim procesima u čovekovom telu i izgradnji suptilnih omotača i njihovoj povezanosti sa čakrama.

Čitalac će saznati o razlikama između ljudi pete rase i predstavnika čovečanstva šeste rase, o psihičkoj energiji i emotivnom polju, ulozi želja u razvoju ličnosti i o mnogim drugim temama.

Informacije su dobijene na osnovu kontakata sa Višim kosmičkim Razumom i sadrže ekskluzivne materijale.

Obim: 446 str, format: A5, cena sa popustom: 1320 din.

SADRŽAJ

„ČOVEK ZLATNE RASE“

OBRAĆANjE BOGA PREDSTAVNICIMA NOVE ERE ……………….. 11

UVOD……………………………………………………………………………. 13

PREDGOVOR ……………………………………………………………….. 15

GLAVA 1 • STVARANjE ČOVEKA ……………………………………………….. 19

ZBOG ČEGA SE STVARA SVET……………………………………………………………………… 19

ČOVEK – DELIĆ SVETA………………………………………………………………………………….. 21

UZROCI STVARANJA ČOVEKA ……………………………………………………………………. 23

CILJ STVARANJA ČOVEKA……………………………………………………………………………. 24

UČESTVOVANJE ČOVEKA U ENERGETSKOJ RAZMENI …………………………. 28

STVARANJE ČOVEKA…………………………………………………………………………………….. 30

PRVI LJUDI NA ZEMLJI – NEANDERTALCI………………………………………………… 34

U LABORATORIJI PRVIH BIOROBOTA ……………………………………………………….. 34

DUŽINA ŽIVOTA…………………………………………………………………………………………….. 41

FIZIČKI OMOTAČ……………………………………………………………………………………………. 44

FORMIRANJE FIZIČKOG TELA…………………………………………………………………….. 44

ORGANI ……………………………………………………………………………………………………………. 47

ZAKONODAVNO GRAĐENJE ORGANA……………………………………………………… 52

ĆELIJE ORGANA………………………………………………………………………………………………. 55

ĆELIJSKI RAZUM…………………………………………………………………………………………….. 59

RASPORED ORGANA U TELU……………………………………………………………………….. 61

ENERGETSKA GRAĐA ORGANA I ĆELIJA …………………………………………………. 66

HIJERARHIJA U ČOVEKU ………………………………………………………………………………. 68

GLAVA 2 • NOVI PODACI O DOBRO POZNATOM……………………. 73

SLEPO CREVO………………………………………………………………………………………………….. 73

SRCE ………………………………………………………………………………………………………………….. 74

BOLESTI SRCA…………………………………………………………………………………………………. 78

OČI …………. ………………………………………………………………………………………………………… 80

TREĆE OKO. ČAKRA ADŽNA ……………………………………………………………………….. 86

OČI DRUGIH ŽIVOTNIH FORMI………………………………………………………………….. 88

KRV ČOVEKA…………………………………………………………………………………………………… 94STVARANJE ČOVEKA

TRANSFUZIJA KRVI………………………………………………………………………………………… 97

VEZA VREMENA SA KRVLJU I LIMFNIM SISTEMOM………………………………. 98

PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST U ČOVEKU ……………………………101

FIZIČKI I DRUGI CENTRI-MOZGOVI…………………………………………………………105

NEŠTO O FIZIČKOM I SUPTILNOM MOZGU …………………………………………..106

POMOĆNE KONSTRUKCIJE FIZIČKOG TELA ………………………………………….110

CENTAR-MOZAK ILI IMPULSNI PRSTEN………………………………………………….113

GRAĐA I RAD IMPULSNOG PRSTENA ……………………………………………………..114

VELIKA BRZINA OKRETANJA……………………………………………………………………..121

CENTAR-MOZAK U VREME ROĐENJA I SMRTI……………………………………….122

CENTAR-MOZAK KOD DRUGIH ŽIVOTNIH FORMI ………………………………124

MOZAK POLA…………………………………………………………………………………………………125

GLAVA 3 • ENERGETSKI PROCESI U FIZIČKOM TELU……………133

PROIZVODNJA ENERGIJE OD STRANE ORGANA……………………………………133

RAD ČAKRI ……………………………………………………………………………………………………..136

POVEZANOST NIVOA RAZVOJA ČOVEKA SA ČAKRAMA …………………..143

VEZA PLANETA SA ORGANIMA ČOVEKA ……………………………………………….146

RAD BIOMAŠINE SA ENERGIJAMA ……………………………………………………………153

PRIMARNA ENERGIJA OD UČITELJA…………………………………………………………157

ENERGIJA KOJU DOBIJA MATERIJALNO TELO ……………………………………….162

ENERGIJA FIZIČKOG I SUPTILNOG PLANA ……………………………………………166

DELOVANJE ČISTE ENERGIJE NA ČOVEKA………………………………………………168

MESTA NA KOJIMA TELO IZLUČUJE ENERGIJU……………………………………..169

ZRAČENJA RUKU……………………………………………………………………………………………171

ZRAČENJA STOPALA…………………………………………………………………………………….172

ZRAČENJA OČIJU…………………………………………………………………………………………..174

VRSTE I KOLIČINE ENERGIJA KOJE PROIZVODI

MATERIJALNO TELO…………………………………………………………………………………….178

AKUMULIRANJE OD STRANE VIŠIH ENERGIJE

KOJU PROIZVODI ČOVEK ……………………………………………………………………………184

GLAVA 4 • SUPTILNI OMOTAČI………………………………………………..187

UZROCI POSTOJANJA SUPTILNIH OMOTAČA U DUŠI …………………………187

PRIVREMENA ENERGETSKA TELA…………………………………………………………….190

IZGRADNJA SUPTILNIH TELA OD STRANE USMERIVAČA ………………….193

NIVOI IZLAGANJA INFORMACIJA …………………………………………………………….197

NESLAGANJA U INFORMACIJAMA……………………………………………………………199

TRAJNA ENERGETSKA TELA ……………………………………………………………………..202

PRELAZAK PRIVREMENIH ENERGETSKIH TELA U TRAJNA………………..205

PROMENA BROJA OMOTAČA……………………………………………………………………..208

RAST OMOTAČA I NJIHOVIH KVALITETA……………………………………………….211

HIJERARHIČNOST OMOTAČA……………………………………………………………………218

FUNKCIJE OMOTAČA……………………………………………………………………………………219

NAMENA OMOTAČA ……………………………………………………………………………………222

EFIRNO ENERGETSKO TELO. NJEGOVO FORMIRANJE …………………………222

ASTRALNI OMOTAČ……………………………………………………………………………………..226

MENTALNI OMOTAČ……………………………………………………………………………………230

KAUZALNI OMOTAČ…………………………………………………………………………………….231

DUHOVNI OMOTAČ……………………………………………………………………………………..234

POVEZANOST ASTRALNOG OMOTAČA SA KAUZALNIM…………………..238

OSOBENOSTI RAZVOJA ASTRALNOG

I MENTALNOG OMOTAČA………………………………………………………………………….239

RAD ČOVEKOVIH OMOTAČA ……………………………………………………………………245

PROGRAMI I VREME POSTOJANJA OMOTAČA………………………………………249

POVEZANOST SUPTILNIH OMOTAČA SA ČAKRAMA………………………….253

GLAVA 5 • ENERGIJA U OMOTAČIMA …………………………………….257

RASPOREĐIVANJE ENERGIJE PO OMOTAČIMA ……………………………………..257

O ZNACIMA ENERGETIKE ENERGETSKIH TELA…………………………………….262

ENERGETSKI PASOŠ ČOVEKA …………………………………………………………………….266

OPŠTA ENERGETIKA DUŠE …………………………………………………………………………268

ENERGETIKA OMOTAČA UMRLOG ČOVEKA …………………………………………272

UNUTRAŠNJA GRAĐA OMOTAČA…………………………………………………………….277

PROCESI RAZVOJA OMOTAČA…………………………………………………………………..286

ULOGA INFORMACIJA U RAZVOJU OMOTAČA……………………………………..286

OBOLEVANJE OMOTAČA…………………………………………………………………………….293

OMOTAČI DRUGIH BIĆA……………………………………………………………………………..295

OMOTAČI ŽIVOTINJA I RIBA………………………………………………………………………295

OMOTAČI DRVEĆA I CVEĆA ………………………………………………………………………302

ENERGETSKA TELA DRUGIH STVORENJA……………………………………………….305

GLAVA 6 • PREOBRAŽAVANjE ENERGIJE

OSEĆANjIMA I EMOCIJAMA …………………………………….307

PRERAĐIVANJE FIZIČKIH ENERGIJA ………………………………………………………..307

PROMENA EMOCIJA TOKOM RAZVOJA…………………………………………………..315STVARANJE ČOVEKA

EMOCIONALNO POLJE ………………………………………………………………………………..323

ZAŠTO JE EMOCIONALAN ČOVEK LOŠ……………………………………………………328

OD OSEĆANJA KA OSEĆAJNOSTI DUŠE……………………………………………………331

OSEĆANJE VREMENA……………………………………………………………………………………337

PSIHIČKA ENERGIJA ČOVEKA ……………………………………………………………………342

PSIHIČKA ENERGIJA DRUGIH STVORENJA……………………………………………..355

POVEZANOST KARAKTERA I OSEĆANJA ČOVEKA

SA PLANETAMA …………………………………………………………………………………………….355

ULOGA ŽELJA…………………………………………………………………………………………………360

ISKUŠENJA……………………………………………………………………………………………………….364

PROGRAMIRANJE ŽELJA ……………………………………………………………………………..366

SKLONOST KAO POKAZATELJ STREMLJENJA KA CILJU………………………373

ZADOVOLJSTVO KAO ZNAK ISPUNJENJA ŽELJE……………………………………380

GLAVA 7 • ŠTA UTIČE NA PROMENE KOD ČOVEKA………………385

KONFIGURATIVNA GRAĐA ČOVEKA……………………………………………………….385

NEDOSTATAK ČOVEKOVE KONSTRUKCIJE…………………………………………….387

SPOLJAŠNJOST ČOVEKA ……………………………………………………………………………..391

PROMENE MATERIJALNE FORME ČOVEKA…………………………………………….394

PETA RASA………………………………………………………………………………………………………395

ŠTA UTIČE NA PROMENU FORMI………………………………………………………………397

TRANSFORMACIJA BIOMATERIJE……………………………………………………………..401

TRANSFORMACIJA ĆELIJA………………………………………………………………………….409

RAZLOZI PROMENE ČOVEKOVE FORME…………………………………………………413

RAZLOZI SMENE NACIJA …………………………………………………………………………….416

RAZLIČITE RASE

STVARANJE TRI RASE: BELE, ŽUTE I CRNE………………………………………………421

REČNIK . ……………………………………………………………………………………..423

KNJIGE SEKLJITOVE L.A. I STRELJNJIKOVE LJ.L.

IZDATE NA SRPSKOM JEZIKU……………………………………………………………………..441

КЊИГЕ СЕКЉИТОВЕ Л.А., СТРЕЉЊИКОВЕ Љ.Л.,

ИЗДАТЕ НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ ……………………………………………………………………441

O AUTORKAMA ……………………………………………………………………….444

ILUSTRACIJE………………………………………………………………………………447

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „L. A. Sekljitova Lj. L. Streljnjikova: STVARANJE COVEKA“
SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori