Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

ODGOVOR PITAGORI

Originalna cena je bila: 1,200 din.Trenutna cena je: 960 din.

Razvoj duše i njeno neprekidno usavršavanje omogućavaju da se čoveku otkrivaju Velike tajne Svemira i zagonetke našeg sveta.

Ova knjiga govori o konstrukcijama suptilnog plana, kao što su hologrami prošlosti i budućnosti, i o mogućnosti da ih posetimo. Čitalac će saznati kako vreme upravlja njegovim kretanjem kroz holograme situacija. Biće objašnjeno šta su to petlje Budućeg i Prošlog vremena, kao i mnogi detalji funkcionisanja čovekovog programa. Videće se kako čovek razmišlja prema programu, kako se kod njega pojavljuju želje i osećanja, kako u programu radi intuicija. Čitaocu će biti otkrivene tajne nekih brojeva, izjave pisaca-mistika; saznaće koji pesnici se mogu smatrati vizionarima; odakle dolaze informacije za filmove užasa i šta je predvideo Pitagora. Između ostalog knjiga govori i o tajni postojanja Bića Ognja, Stvarnosti, Smrti i Vremena, ko može da postane Biće Zakona i šta očekuje Zemlju u budućnosti.

Obim: 244 str, format A5, cena sa popustom: 960 din

SADRŽAJ
U V O D …………………………………………………………………………13
PREDGOVOR • ZNAMENJA 2019. GODINE ………………………………15
ZNAMENJA KOJA SU VIDELI ČITAOCI ……………………………………….. 15
ŠTA ĆE BITI POSLE 2020. GODINE ……………………………………………….. 18
Glava 1 • ZANIMLJIVOSTI NEPOZNATOG ………………………………21
PISCI I PESNICI ………………………………………………………………………………… 21
ŠTA NIJE ZABRANJENO PISCIMA ………………………………………………… 22
ZAGONETKE GOGOLJEVE SMRTI ………………………………………………. 25
ZAŠTO JE N.V. GOGOLJ SPALIO
DRUGI TOM „MRTVIH DUŠA“ ………………………………………………………. 26
MIHAIL BULGAKOV ……………………………………………………………………….. 28
USMERIVAČ BULGAKOVA …………………………………………………………….. 29
O ROMANU „MAJSTOR I MARGARITA“ ………………………………………30
O KNJIZI „U TRAGANJU ZA TREĆIM SVETOM“
I ROMANU BULGAKOVA „MAJSTOR I MARGARITA“ ……………….30
PISCI U VIDU NEBESKIH VASPITAČA ………………………………………….. 31
INFORMACIJE U KNJIGAMA IZ SUPTILNOG SVETA……………….. 33
ODAKLE DANTEU INFORMACIJE O RAJU I ADU? …………………….34
KASTANEDA PREDSTAVLJA DOBRO ILI ZLO? ……………………………34
KOSMIČKI SMISAO BAJKE
„O SESTRICI ALJONUŠKI I BRACI IVANUŠKI“ …………………………… 35
PESNICI – VIZIONARI ……………………………………………………………………… 36
REINKARNACIJE DVOJICE PESNIKA …………………………………………… 39
DA LI ĆE SE REINKARNIRATI PUŠKIN I LJERMONTOV? …………. 39
GDE ĆE OTIĆI ČAJKOVSKI …………………………………………………………….40
KAKO PISATI FILMSKE SCENARIJE ……………………………………………… 41
HOROR FILMOVI – REŽISERI I SCENARISTI ………………………………. 43
• L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
ODAKLE AUTORI DOBIJAJU INFORMACIJE
ZA HOROR FILMOVE ………………………………………………………………………44
ČOVEK GLEDA FILMOVE KOJI REZONIRAJU SA NJEGOVOM
DUŠOM ………………………………………………………………………………………………44
ČIJE DUŠE SE SADA NALAZE U TELIMA SAVREMENIH
PREDSEDNIKA …………………………………………………………………………………. 45
POLITIČKI AKTERI. HITLER.
VARIJANTA POBEDE HITLERA U RATU ………………………………………46
LEKARI U VREME HITLEROVSKOG FAŠIZMA ……………………………46
STVARALAŠTVO HITLERA I MINUSNIH ……………………………………. 47
ULOGA POBEDNIKA ………………………………………………………………………. 50
VEOMA VAŽNO ZA ČOVEČANSTVO 6-TE RASE: ………………….. 52
GLAVA 2 • NOVO O CIFRAMA …………………………………………………..55
FIZIČKA MATERIJA U CIFRAMA …………………………………………………. 55
TAJNE NEKIH BROJEVA …………………………………………………………………. 58
1. RAZVOJ CIFRE „NULA“ ………………………………………………………………. 58
2. BESKONAČNOST …………………………………………………………………………. 61
3. MOGU LI BROJEVI DA SE TRANSFORMIŠU ……………………………. 61
4. BROJ 12 ………………………………………………………………………………………….. 62
5. DA LI SE SVET NEBIĆA MOŽE OPISATI BROJEM 0? ……………….64
LOŠE PAMĆENJE BROJEVA …………………………………………………………….64
BROJEVI U NAŠEM ŽIVOTU
NOVI MOMENTI O PRAZNOVANJU „NOVE GODINE“ …………….. 65
BOGOJAVLJENJE I NUMEROLOGIJA ……………………………………………. 67
PREDVIĐANJE PITAGORE ……………………………………………………………… 70
ASTROLOGIJA ………………………………………………………………………………….. 85
1. DA LI U REALNOSTI POSTOJE PLANETE RAHU I KETU?
HOROSKOP……………………………………………………………………………………….. 85
2. ASTROLOGIJA I BROJ ZNAKOVA ZODIJAKA …………………………. 85
3. VEZA ZNAKOVA ZODIJAKA SA PROGRAMIMA LJUDI ………… 86
PIRAMIDE …………………………………………………………………………………………. 88
GLAVA 3 • REČI, SLOVO „JO“ i BIĆA ZAKONA …………………………91
PROMENE GOVORA I REČI TOKOM VREMENA ……………………….. 91
MATRICA SLOVA I SLOVO „JO“ …………………………………………………….. 92
HARMONIJA U REČENICI ……………………………………………………………… 93
PSOVKE……………………………………………………………………………………………… 94
ODAKLE U PSOVKAMA PRLJAVŠTINA? ENERGIJA REČI …………. 94
ENERGETSKI DUGOVI OD NEPRISTOJNOG IZRAŽAVANJA …… 95
NAZIV GRADA – ŠTA NOSI REČ …………………………………………………… 96
OPAŽANJE POJAVLJIVANJA VIŠIH U NAŠEM SVETU ………………. 97
B I Ć A ………………………………………………………………………………………… 98
BIĆE MOBILIZACIJE ……………………………………………………………………… 101
BIĆE SMRTI ……………………………………………………………………………………..102
MOGU LI SE VIDETI BIĆA ŽIVOTA, SMRTI I DRUGA ………………103
BIĆA VATRE …………………………………………………………………………………….105
1. UZROK POŽARA ………………………………………………………………………..105
2. KOM SISTEMU PRIPADAJU BIĆA VATRE ………………………………106
3. BIĆA VATRE ODABIRAJU LJUDSKE DUŠE ……………………………..106
BIĆE POSTOJANJA ………………………………………………………………………….107
GDE SE NALAZI ČOVEK U BIĆU POSTOJANJA …………………………107
BIĆA VREMENA ……………………………………………………………………………..108
RAD BIĆA JEDINSTVA …………………………………………………………………..109
ZAKON UREĐENOSTI …………………………………………………………………… 110
BIĆA KARME ………………………………………………………………………………….. 110
BIĆE HAOSA …………………………………………………………………………………… 111
MOGU LI USMERIVAČI DA BUDU BIĆA KONTROLE ………………. 114
MOŽE LI DUŠA ČOVEKA DA POSTANE BIĆE HARMONIJE …… 115
BIĆA VREMENA I HARMONIJE KO JE IMAO VIŠE SREĆE………. 115
Z A K O N I
MATRICA ZAKONA I PODZAKONA ………………………………………….. 117
ZAKON INTERVENCIJE ………………………………………………………………… 118
OTKRIVANJE SVOJSTAVA KOD LJUDI
POMOĆU KNJIGE „ZAKONI SVEMIRA“ …………………………………….. 119
KAKO SE POSTAJE BIĆE ZAKONA ………………………………………………120
BIĆE ZAKONA I NJEGOVE ENERGIJE ………………………………………….121
• L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
GLAVA 4 • VREME. PROGRAMI. SITUACIJE …………………………..123
VREME I OSOBENOSTI NJEGOVOG RADA PROGRAMI …………123
ŠTA SE DEŠAVA U KONTROLNIM TAČKAMA …………………………..126
OPTIMALAN PUT RAZVOJA PO PROGRAMU ………………………….133
PROGRAM I SITUACIJE …………………………………………………………………135
UNOŠENJE U SITUACIJU BRZOG KAŽNJAVANJA ……………………137
PROGRAM I KONTROLNE TAČKE ……………………………………………… 142
RAD ČOVEKOVIH ORGANA PREMA PROGRAMIMA ……………..146
TRAJANJE ŽIVOTA I PROGRAM …………………………………………………. 147
CILJ U PROGRAMU ……………………………………………………………………….. 148
MATRICA VREMENA …………………………………………………………………….153
RAD MATRICE VREMENA U ČOVEKU ………………………………………154
DA LI SE NA SUDU ANALIZIRAJU VARIJANTE PROGRAMA …155
GLAVA 5 • VREMENSKE PETLJE. RAD PROGRAMA ………………157
KAKO ČOVEK ŽIVI I RAZMIŠLJA
PREMA PROGRAMU ………………………………………………………………………157
SUSRETI PREMA PROGRAMU ……………………………………………………..160
IZBOR PUTA U PROGRAMU ………………………………………………………… 162
BIĆE POVEZUJE PROGRAMSKE SITUACIJE SA NJIHOVIM
HOLOGRAMIMA NA ZEMLJI ……………………………………………………… 165
BIĆE INTENCIJE USMERAVA ČOVEKA U PROGRAMU POSLE
IZBORA ……………………………………………………………………………………………. 167
DA LI SE PROGRAMIRAJU OSEĆANJA,
EMOCIJE I ŽELJE …………………………………………………………………………….168
KRAJNJA TAČKA PROGRAMA ……………………………………………………. 170
SLEPA ULICA U PROGRAMU ……………………………………………………….. 172
KOLIČINA SLEPIH ULICA U PROGRAMU …………………………………. 173
POVEZANOST HOLOGRAMA SA VREMENOM ………………………. 174
FAZA SADAŠNJEG VREMENA U HOLOGRAMU ………………………. 175
ČOVEKOVI UNUTARNJI OSEĆAJI VREMENA ………………………….. 176
KAKO RADI VREME U ČOVEKOVOM PROGRAMU …………………177
MOŽE LI SPOZNAJA SVOG DELOVANJA DA KOČI PROLAŽENJE
LIČNOG PROGRAMA ……………………………………………………………………. 181
OSEĆANJE SVOG PROGRAMA
I NJEGOVOG FUNKCIONISANJA ………………………………………………..183
MOŽE LI ČOVEK SNAGOM MISLI DA FORMIRA
SITUACIJE U SVOM ŽIVOTU ……………………………………………………….183
KONTROLNA TAČKA ZA RUKOVODEĆI POLOŽAJ ………………….185
RAD INTUICIJE U PROGRAMU …………………………………………………… 187
PROMENE U PROGRAMU TOKOM ŽIVOTA ……………………………..188
DA LI JE MOGUĆA ZAMENA PROGRAMA
TOKOM ŽIVOTA? …………………………………………………………………………..188
MEĐUSOBNI ODNOS PLANIRANJA I
SLOBODE IZBORA U PROGRAMU …………………………………………….. 189
GLAVA 6 • VEZA PROGRAMA SA HOLOGRAMIMA ………………191
LIČNI HOLOGRAMI U OPŠTEM HOLOGRAMU ………………………. 191
HOLOGRAMI SITUACIJA ………………………………………………………………195
GDE SE NALAZI DUŠA U HOLOGRAMIMA ………………………………198
VIĐENJE HOLOGRAMA IZ PROŠLOSTI ……………………………………..198
BUDUĆNOST I NJENI HOLOGRAMI …………………………………………..200
PROMENA BUDUĆNOSTI PREKO
HOLOGRAMA PROŠLOSTI …………………………………………………………..201
ŠTA SE MOŽE PROMENITI U PROŠLOSTI
I POD KOJIM USLOVOM ………………………………………………………………..202
MOŽE LI JEDNA SITUACIJA ZA NEKOG DA BUDE KONTROLNA,
GLAVNA TAČKA, A ZA DRUGOG – SPOREDNA ………………………..204
PROGRAM I KARMIČKA ODRAĐIVANJA ………………………………….205
PROŠLO VREME. ZEMLJA PROŠLOSTI.
HRONOFATAMORGANE ………………………………………………………………206
DA LI SE POZITIVNIM INDIVIDUAMA
DAJE PROGRAM ĐAVOLA …………………………………………………………….208
ĐAVO NE UZIMA SVOJE ………………………………………………………………209
PROGRAM I ĐAVO. ENERGIJE ZA NJEGA ………………………………….. 210
KAKO USMERIVAČ VIDI SITUACIJU
KOJU JE ODABRAO UČENIK ………………………………………………………… 211
EKSTRASENS NE VIDI SVE PUTEVE RAZVOJA
U HOLOGRAMIMA DRUGIH………………………………………………………..212
LINIJE NA RUCI I PROGRAM ………………………………………………………..213
• L .A. Sekljitova • Lj.L. Streljnjikova • ODGOVOR PITAGORI •
ZAŠTO SE NE SME ZNATI SOPSTVENA BUDUĆNOST …………… 214
SMRT
ŠTA OSEĆA DUŠA POSLE SMRTI ČOVEKA ……………………………….. 215
DA LI JE MOGUĆE POMIRITI SE SA ČOVEKOM
POSLE NJEGOVE SMRTI ……………………………………………………………….. 215
DA LI SU KONTROLNE TAČKE UVEK STRIKTNE ……………………. 216
SMRT PILOTA…………………………………………………………………………………. 217
ANALIZA PODATAKA NA SPOMENICIMA UMRLIH ……………… 218
O HOLOGRAMSKIM SITUACIJAMA POSLE SMRTI ………………… 219
LJUDI KOJI DOSPEVAJU U HOLOGRAME PROŠLOSTI …………….220
USPOSTAVLJANJE VEZA U PROGRAMIMA
POSLE SAMOUBISTAVA ………………………………………………………………..221
DETE VIDI HOLOGRAM ……………………………………………………………….222
HOLOGRAMI I DUŠA U NJIMA ……………………………………………………224
MOŽE LI ČOVEK DA SEBI NAPRAVI HOLOGRAME …………………224
TRAJANJE HOLOGRAMA U VARIJANTAMA PROGRAMA …….225
DA LI OPSEDNUTOST ULAZI U HOLOGRAME ………………………..227
PREUREĐIVANJE HOLOGRAMA …………………………………………………228
ŠTA ĆE BITI SA KONTINENTIMA ……………………………………………….230
REČNIK ………………………………………………………………………233
O AUTORKAMA ………………………………………………………242

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „ODGOVOR PITAGORI“
SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori