Kraljice Natalije 44, Beograd - Radno vreme: Pon-Pet 10h-17h | Sub 10h-15h

ENERGETSKE TAJNE USPEŠNOG BRAKA

Originalna cena je bila: 1,150 din.Trenutna cena je: 920 din.

Ova knjiga je posvećena analizi odnosa između muškarca i žene u porodici i izvan nje. Običan brak se otkriva čitaocima sa pozicija karme roda, očuvanja genetičkog koda roda i mnogih drugih aspekata, uključujući karakteristike intimnih odnosa na energetskom nivou i energetske veze ljudi.

Zakonski brak krije mnoge zagonetke, a mi ukazujemo po čemu se razlikuje u odnosu na nezakonite porodične zajednice, i govorimo o nekim posledicama kršenja međusobnih odnosa bračnih partnera. Po prvi put knjiga će otkriti čitaocima u čemu je tajna venčanja i izreke „Brakovi se sklapaju na Nebu“.

Obim:220 str, format: A5, cena sa popustom: 920 din.

Ova knjiga je posvećena analizi odnosa između muškarca i žene u porodici i izvan nje. Običan brak se otkriva čitaocima sa pozicija karme roda, očuvanja genetičkog koda roda i mnogih drugih aspekata, uključujući karakteristike intimnih odnosa na energetskom nivou i energetske veze ljudi.

Zakonski brak krije mnoge zagonetke, a mi ukazujemo po čemu se razlikuje u odnosu na nezakonite porodične zajednice, i govorimo o nekim posledicama kršenja međusobnih odnosa bračnih partnera. Po prvi put knjiga će otkriti čitaocima u čemu je tajna venčanja i izreke „Brakovi se sklapaju na Nebu“.

Otkriće se razlog poligamije kod muslimana, i takođe, šta može da se radi posle razvoda, a šta ne sme. Čitalac će saznati o karmičkim bolestima koje su posledica nepravilnih odnosa muškaraca i žena, i još mnogo toga.

Informacije su dobijene na osnovu kontakata s Višim  Razumom i sadrže ekskluzivne materijale

SADRŽAJ

U v o d …………………………………………………………………………..11

Glava 1 • SUPTILNOSTI PORODIČNIH ODNOSA

ŠTA JE TO PORODICA ………………………………………………………………………………….. 13

TAJNI ODNOSI ………………………………………………………………………………………………. 17

GRAĐANSKI BRAK  ENERGETSKI POREMEĆAJ ………………………………….. 20

KAKO GRADITI SVOJE ODNOSE SA ŽENOM,

AKO SI TI UNUTRA POSTAO DRUGAČIJI ……………………………………………….. 22

PARTNERI SE NE PONAVLJAJU PRILIKOM REINKARNACIJA …………….. 28

DA LI SE POŠTUJE STARA ZAPOVEST

O JEDNOM SAPUTNIKU U ŽIVOTU …………………………………………………………. 30

MLADI SU SE RAZVELI. O ČEMU SE RADI ……………………………………………… 32

PRISTRASNO VASPITAVANJE ……………………………………………………………………. 33

NEDOSTACI PEDAGOGIJE I PSIHOLOGIJE.

REFORMA OBRAZOVANJA ZA 6. RASU ………………………………………………….. 34

Glava 2 • PORODICA

ODNOSI MUŠKARACA I ŽENA S GLEDIŠTA ENERGETIKE

I KARME ……………………………………………………………………………………..43

NA ČEMU SE ODRŽAVA VEČNOST …………………………………………………………… 43

RAZVODI I PRELJUBE ………………………………………………………………………………….. 45

NISKA PITANJA, KOJA DOTIČU ODNOSE IZMEĐU POLOVA ……………… 54

ZAVISNOST INTIME OD NIVOA RAZVOJA ……………………………………………. 56

PITANJE IZ ČISTO OBRAZOVNIH RAZLOGA ………………………………………… 59

ENERGETIKA OSEĆANJA I ENERGETIKA NEČISTOĆE ……………………….. 65

O MNOGOŽENSTVU KOD MUSLIMANA I HRIŠĆANA ………………………… 69

KAKO UTIČU PRELJUBE NA ENERGETIKU PORODICE ……………………….. 73

O POLNOM DISBALANSU ENERGIJA ……………………………………………………….. 74

SUSRETI UDVOJE ILI UTROJE ……………………………………………………………………. 75

KARMIČKA OBOLJENJA ……………………………………………………………………………… 77

BRAČNE ZAJEDNICE I VENČANJE ……………………………………………………………. 78

Glava 3 • OTKRIVANJE GREŠAKA U MEĐUSOBNIM ODNOSIMA

PLATONSKA LJUBAV I VENČANJE NA ENERGETSKOM NIVOU ………… 83

BRAKOVI PARTNERA RAZLIČITIH GENERACIJA ……………………………….. 86

ISPUNJAVANJE BRAČNE DUŽNOSTI ……………………………………………………….. 87

U ČEMU JE SNAGA MLADOG ČOVEKA …………………………………………………… 94

POKVARENA DEVOJKA ………………………………………………………………………………. 97

O PRETERIVANJIMA U INTIMNIM ODNOSIMA …………………………………… 99

DOGMATI U SLOJEVIMA ADA

UZDIZANJE DUŠA POSLE ČIŠĆENJA ………………………………………………………100

Glava 4 • SLOŽENOST VASPITAVANJA

IZVRŠAVANJE ZAKONA  STICANJE BESMRTNOSTI …………………………105

UPRAVLJANJE SOBOM ……………………………………………………………………………….106

VASPITAVANJE PREKO NEPOŽELJNIH LICA ………………………………………… 110

BORBA SA SAMIM SOBOM

UNIŠTAVANJE ZLA U SEBI………………………………………………………………………… 111

KO ČINI VEĆE ZLO: POZITIVNA ILI MINUSNA INDIVIDUA ……………. 112

ZAPOVEST „ZAVOLI SVOG NEPRIJATELJA“ ………………………………………….. 114

MEĐUSOBNA SARADNJA …………………………………………………………………………. 114

PITANJA O VASPITANJU …………………………………………………………………………… 116

RAD NA KVALITETIMA SVOJE DUŠE …………………………………………………….. 117

ŠKOLSKI UČITELJ I MINUSNI UČENIK ………………………………………………….. 118

ČOVEK KOJI ČITA REČENICE UNAZAD …………………………………………………120

PRIMENA MERA PRINUDE NA SLOBODNU LIČNOST ………………………..120

Glava 5 • ŠTA VASPITAVA LIČNOST

VEŠTAČKO UVOĐENJE ČOVEKA U ISKUŠENJE − ŠTA JE TO? ……………125

KAKVI KVALITETI NEĆE POSTOJATI U DUŠI PRILIKOM

PRELASKA U HIJERARHIJU BOGA …………………………………………………………..128

STVARALAČKI PROGRAM I PRELAZAK DUŠE MINUSNIMA ……………128

DA LI SU MINUSNI DRUGOSTEPENI ……………………………………………………….129

TEHNIKA I DUHOVNOST………………………………………………………………………….130

DUHOVNOST ČOVEKA ……………………………………………………………………………..132

BEZIZLAZNOST …………………………………………………………………………………………..135

INDIVIDUE KOJE RADE NA SUPTILNOM PLANU ………………………………..136

8SADRŽA J

ENERGIJA NOVCA ………………………………………………………………………………………137

UTICAJ KOMPJUTERSKIH IGARA ……………………………………………………………138

SVET NAIVNIH I NJIHOVI PREDSTAVNICI NA ZEMLJI ………………………139

DA LI SE MOŽEMO ODREĆI MINUSNOG OCA …………………………………….. 140

ŠTA NOSE PREZIMENA ……………………………………………………………………………… 143

MOGU LI SE PREKO RADIO APARATA

UHVATITI GLASOVI UMRLIH ………………………………………………………………….144

PREKINUTI VEZU SA UMRLIMA …………………………………………………………….. 145

ČOVEK U HOLOGRAMSKIM SITUACIJAMA POSLE SMRTI ………………. 146

TRAJANJE PREGLEDA TRAKE ŽIVOTA NA VIŠEM SUDU ………………….. 148

Glava 6 • OSEĆANJA POSLE SMRTI

KOLIKO BRZO DUŠE ZABORAVLJAJU ZEMALJSKU LJUBAV ……………… 149

ŠTA OSEĆA DUŠA POSLE ČOVEKOVE SMRTI ………………………………………. 152

PROMENA OSEĆANJA PREMA BIVŠEM MUŽU

POSLE SOPSTVENE SMRTI ………………………………………………………………………..154

DA LI UBISTVA I KATASTROFE ZAVISE OD KLIME ……………………………..155

PLANIRANJE ODLASKA ČOVEKA NA KRAJU PROGRAMA ……………….156

MOLITVE ZA DUŠU UMRLOG ………………………………………………………………….158

PUT DUŠE POSLE SMRTI I POVRATAK NA ZEMLJU …………………………….158

STRAŠNI SUD I NJEGOVI KRITERIJUMI …………………………………………………160

ROKOVI OVAPLOĆENJA DUŠA ………………………………………………………………… 162

MOŽE LI DA SE STUPA U KONTAKT SA DUŠAMA ………………………………. 163

ENERGIJA STVARI I GRADSKIH ZONA

DA LI SU ZEMLJI POTREBNE MINUSNE ENERGIJE ………………………………164

NEGATIVNE ZONE U GRADU …………………………………………………………………. 165

KAKO STVAR MENJA SVOJU ENERGETIKU …………………………………………..166

PSIHOENERGIJA …………………………………………………………………………………………. 166

FORMIRANJE ENERGETIKE RODA …………………………………………………………. 168

GREH RODA I NJEGOVO ODRAĐIVANJE ………………………………………………. 169

EKSTRASENSI KORISTE ZASTARELA ZNANJA ……………………………………. 172

KARMA I OPRAŠTANJE GREHOVA …………………………………………………………. 173

DORAĐIVANJE PROGRAMA ……………………………………………………………………. 174

DA LI NAŠA VASIONA IMA DRUGE PUTEVE RAZVOJA DUŠA ………….. 175

9ENER GE TSKE TA JNE USPEŠNOG BRAKA

Glava 7 • OPŠTI I POJEDINAČNI HOLOGRAMI

KAKO SE GRADE HOLOGRAMI I RADI ČEGA………………………………………. 177

O IZGRADNJI HOLOGRAMA GRADOVA I OSTALOG

(kontakt V. Bužak) ………………………………………………………………………………………….180

HOLOGRAMI BUDUĆNOSTI …………………………………………………………………… 185

VREMENSKE PETLJE, KOJE VODE U BUDUĆNOST ……………………………… 187

ZBOG ČEGA SE KOMPLIKUJU ŽIVOTNE SITUACIJE ………………………….190

OSEĆAJI ČOVEKA U PROGRAMU U MOMENTU IZBORA ………………….193

KAKO MINUSNI MODELUJU KARMIČKE SITUACIJE

ZA POZITIVNU INDIVIDUU …………………………………………………………………….194

LIČNI HOLOGRAMI U OPŠTEM HOLOGRAMU ……………………………………196

SVAKA PROGRAMSKA SITUACIJA SADRŽI SVOJE ENERGIJE ……………199

DODATNE ENERGIJE ZA SITUACIJE U KONTROLNIM TAČKAMA ….201

PROGRAM ZEMLJE I DRUŠTVA. ENERGETSKA ZAVISNOST ČOVEKA

OD NJEGOVOG MESTA BORAVKA …………………………………………………………202

POJEDINAČNI I OPŠTI PROGRAMI………………………………………………………….206

REČNIK …………………………………………………………………………………….211

KNJIGE SEKLJITOVE L. A. I STRELJNJIKOVE LJ. L.

IZDATE NA SRPSKOM JEZIKU …………………………………………………………………. 216

KNJIGE SEKLJITOVE L. A. I STRELJNJIKOVE LJ. L.

IZDATE NA RUSKOM JEZIKU ………………………………………………………………….. 216

O AUTORKAMA ……………………………………………………………………..218

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „ENERGETSKE TAJNE USPEŠNOG BRAKA“
SORTIRAJ PO CENI
EDICIJE
KOLIČINSKI POPUSTI

10% za porudžbine iznad 5.000 din.

20% za porudžbine iznad 10.000 din.

30% za porudžbine iznad 15.000 din.

Troškovii dostave su fiksni i iznose 400.00 dinara, bez obzira na broj knjiga u vašoj porudžbini.

KNJIGA NEDELJE SA 40% POPUSTA

Filter
Zatvori